Search form

Hechos 1

Chuya Espirituta Jesuspa kachamunanmanta

1-2-Teófilo, punta kaq libroypim qellqamurqayki qallarisqanmantapuni hanaq pachaman ripukunankama Jesuspa tukuy ima ruwasqanmantawan yachachisqanmanta. Manaraq ripukuchkaspam akllasqan apostolninkunata Chuya Espiritupa atiyninwan kamachirqa imam ruwanankumanta. 3Jesusmi kawsarimuspan tawa chunka punchawpuni rikurirqa apostolninkunaman hinaspam Diospa munaychakusqanmanta yachachirqa. Achka-achka kutipi sutillata rikurisqanraykum apostolkuna yacharqaku cheqaptapuni Jesuspa kawsarimusqanta.

4-Lliw apostolninkunawan kachkaspanraqmi paykunata Jesús nirqa:

Jerusalén llaqtamantaqa amaraqyá lloqsiychikraqchu, uyariwasqaykichikman hinayá Taytaypa promesan cumplikunanta suyaychik. 5-Cheqaptam Juanqa yakuwan bautizarqa, ichaqa kay-kay punchawkunallapim Chuya Espirituwan bautizasqa kankichik.

Hanaq pachaman Jesuspa ripukusqanmanta

6Huñunasqa kachkaptinkum apostolninkuna Jesusta tapurqaku:

Señorllayku ¿kunanpunichu Israel nacionta musoqmanta hatarichinki? nispanku.

7Paymi nirqa:

Manam yachanaykichikchu imay tiempom otaq ima punchawmi kaykuna kanantaqa, Dios Taytallam atiyniyuq chay tiempota akllananpaqqa. 8-Ichaqa Chuya Espíritu qamkunaman hamuptinmi atiyta chaskinkichik. Chaymi ñoqamanta willakunkichik Jerusalén llaqtapi, lliw Judea lawpi, Samaria lawpi hinaspa kay pachapa patankunakama.

9-Kaykunata niruptinñataqmi apostolninkuna qawachkaptinku Jesusqa hanaq pachaman hoqarisqa karqa. Puyu ukuman Jesús chinkaykuptinmi apostolninkunaqa manaña rikurqakuchu. 10Cieloman hoqarikusqanta qawachkaptinkuñataqmi paykunapa hichpanpi yuraq pachayuq iskay runakuna rikuriykurqa, 11hinaspa paykunata nirqaku:

Galileamanta kaq runakuna ¿imanasqataq cielota qawachkankichik? Jesusmi chawpikichikmanta hanaq pachaman hoqarikuchkan, imaynam wak qawasqaykichik hinallam kutimunqapas, nispanku.

Judaspa rantinpi Matiastaña akllasqankumanta

12Apostolkunam Olivos moqomanta kutirqaku Jerusalén llaqtaman, chay moqoqa Jerusalenpa hichpallanpi kasqanraykum yaqa huk kilómetro puriylla karqa. 13-Llaqtaman chayaramuspankum samasqanku wasipa altosninman seqarqaku. Paykunam karqaku: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeopa churin Jacobo, Zelote cananista partidomanta Simón hinaspa Jacobopa churin Judas. 14Paykunam llapanku huñunakuqku huk sonqolla Diosta mañakunankupaq. Chaypitaqmi kachkarqa Jesuspa wawqenkunapas, maman Mariapas chaynataq wakin warmikunapas.

15Huk punchaw yaqa pachak iskay chunka iñiqkuna huñunasqa kachkaptinmi sayariykuspa Pedro nirqa:

16Wawqe-panillaykuna, Chuya Espiritum Davidnintakama Judasmanta rimarqaña. Chay Judasmi soldadokunata pusaspan Jesusta presocharachirqa. 17Judaspas ñoqanchikpa hukninchikmi karqa, hinaspam llamkayninchikpipas llamkarqa. 18Mana allin ruwasqanmanta qollqe chaskisqanwanmi chakrata rantirurqa. Chaypi umanpa wichiykuptinmi wiksan llikiruptin llapa chunchulninpas taqtakururqa. 19-Jerusalenpi yachaq runakuna chayta yacharuspañataqmi chay chakrata suticharqaku Aceldamawan, paykunapa rimayninpiqa “yawar chakra” ninanmi. 20--Judasmantam Salmos libropi kaynata nin:

“Wasinpas paypaqa chunniruchunyá,

amataqyá pipas chaypiqa yachachunchu”, nispa.

Chaypiqa nichkantaqmi:

“Llamkayninpipas hukñayá llamkachun”, nispa.

21Kaypim ñoqanchikwan kachkan Jesucristowan kuska puriqmasinchik runakuna. 22--Paykunam Juanpa bautizay qallarisqanmantapuni ñoqanchikwan karqaku hanaq pachaman Jesús ripukunankama. Chaymi paykunamanta hukkaqninta akllananchik, Jesucristopa kawsarimusqanmanta ñoqanchikwan kuska willakunanpaq.

23Pedro chaynata rimaruptinmi iskay runata akllarqaku. Hukninmi karqa José Barsabás, paypa huknin sutinmi karqa Justo, hukninñataqmi karqa Matías. 24Chaymi Diosta mañakuspanku nirqaku:

Señorllayku, qamllam reqsinki lliw runapa sonqontaqa. Reqsiykachiwaykuyá kay iskayninmanta mayqantam akllasqaykita. 25Chaynapi Judaspa rantinpi ñoqaykuwan apóstol kananpaq. Judasqa apóstol kayninta wischupakuspanmi maymi kananman ripukun.

26Hinaptinmi sorteaptinku Matiasman suerte tuparurqa, chaymi chunka hukniyuq apostolkunaman yapasqa karqa.