Search form

Amós 1

Israelpa muyuriqninpi Nacionkunata Dios juzgananmanta

1--Amosmi karqa Tecoa lawpi michiqkunapa parten. Paymi Israelpi imam pasakunanmanta profetizarqa, Uzías Judá nacionpi rey kachkaptin, Joaspa churin Jeroboampas Israelpi rey kachkaptin, terremoto pasakunanpaq iskay wata ñawpaqninta.

Amosmi nirqa:

2-Sión moqomantam Tayta Dios qaparimun,

Jerusalenmantam simin uyarikun,

Pastorkunapa michinan pastokunapas qawinankama,

Carmelo orqopa puntanpas chakinankama.

3-Tayta Diosmi kaynata nin:

Damasco llaqtatam llumpa-llumpay

huchanmanta castigasaqpuni,

Galaadpi yachaqkunata

fierromanta trillanakunawan trillachkaq hina ñakarichisqankumanta.

4Hazaelpa wasintam kañaykusaq,

ninam rupanqa rey Ben-hadadpa palaciontapas.

5Damascopa punkunkunatam tuñirachisaq,

+Bicat-avenpi yachaqkunatawan,

+Bet-edenpi kamachikuqkunatam chinkarachisaq.

Siria llaqtatam Kir llaqtaman presota apachisaq.

Tayta Diosmi chaynata nin.

6Tayta Diosmi kaynata nin:

Gaza llaqtapi yachaqkunatam

llumpa-llumpay huchankumanta castigasaqpuni.

Llaqtantin runakunata presocharuspa

Edom llaqtapi esclavopaq rantikusqankumanta.

7Gaza llaqtapa muyuriqninpi perqakunata

kañaykuptiymi palacionkunatapas rupanqa.

8-Asdod llaqtapi yachaqkunatam chinkarachisaq,

Ascalón llaqtapi kamachikuqkunatam tukurusaq;

Lliw atiyniywanmi Ecrón llaqtata castigarusaq,

Filistea nacionpi puchuq runakunatam puchukarachisaq.

Tayta Diosmi chaynata nin.

9-Tayta Diosmi kaynata nin:

Tiro llaqtapi yachaqkunatam

llumpa-llumpay huchankumanta castigasaqpuni.

Wawqentin hina kuyanakunankupaq contrato ruwasqankuta

qonqaykuspa llaqtantin runakunata

presochaspa Edonman apasqankumanta.

10Tiro llaqtapa muyuriqninpi perqankunata

kañaykuptiymi palacionkunatapas rupanqa.

11-Tayta Diosmi kaynata nin:

Edom llaqtapi yachaqkunatam

Llumpa-llumpay huchankumanta castigasaqpuni.

Paykunam espada makintin mana llakipayarispa

ayllunku Israelta qatikacharqaku.

Piñakuyninkutapas mismirichispam

cheqnikuyninkutapas tukuy tiempo hatallirqaku.

12Temán llaqtata kañaykuptiymi Bosra llaqtapa

palaciokunatapas rupanqa.

13-Tayta Diosmi kaynata nin:

Amón llaqtapi yachaqkunatam

llumpa-llumpay huchankumanta castigasaqpuni.

Paykunam allpankuta mirachiypi rispanku

Galaad lawpi wiksayuq warmikunapa

wiksallantapas kuchuspa tallirqaku.

14Rabá llaqtapa perqankunata kañaykuptiymi

palacionkunatapas rupanqa;

chaytaqa ruwasaq sasachakuy punchawpi,

guerrapi hatun qaparkachay kachkaptinmi.

15Reyninpas, kamachiqninkunapas,

huklaw nacionman preso apasqam kanqaku.

Tayta Diosmi chaynata nin.