Search form

Daniel 1

Babilonia llaqtapi Daniel tarikusqanmanta

1-Judá nacionpi rey Joacim kimsa wataña kamachikuchkaptinmi, Babilonia nacionpa reynin Nabucodonosor Jerusalén llaqtapa contranpi hamurqa, hinaspam campamentonta llaqtapa muyuriqninpi sayarachirqa.

2Judá nacionpa reynin Joacimtam, templopi kaq achka serviciokunatawan rey Nabucodonosorman Tayta Dios qoykurqa, hinaptinmi chay reyqa tukuy imata Sinar sutiyuq Babilonia nacionman aparqa, hinaspam idolonpa kapuqninkuna waqaychana wasinman churaykurqa.

3Chaymantam rey Nabucodonosor palacionpi serviqninkunapa jefen Aspenazta kamachirqa Israel reykunapa mirayninmanta chaynataq ancha reqsisqa runakunapa mirayninmanta jovenkunata pusananpaq.

4-Paykunaqa kananku: Allin rikchayniyuq, sano cuerpoyuq, tukuy imapas yachaq, allin yachayniyuqkuna hinaspa palaciopi servikunankupaq hinam. Paykunatam yachachinanku Caldea law rimaytawan qellqayta.

5Rey Nabucodonosorqa kamachikurqataqmi:

Chay akllasqa jovenkunamanmi sapa punchaw qonki ñoqapa mikunayta, tomanqakupas ñoqapa vino tomanaytam. Kimsa wata yachachiptinkum serviqniykunaña kanqaku, nispa.

Tawa jovenkunata reypa palacionman apasqankumanta

6Chay akllasqa jovenkunawanmi kachkarqa Daniel, Ananías, Misael hinaspa Azarías, paykunaqa Judapa mirayninmi karqaku. 7Paykunatam palaciopi servikuqkunapa jefen suticharurqa: Danielta Beltsasarwan, Ananiasta Sadracwan, Misaelta Mesacwan, Azariastañataq Abed-negowan.

8Danielmi sonqonpi tantearurqa reypa mikunanwan chaynataq tomanan vinowanpas mana qachachakunanpaq. Chayraykum chay palaciopi serviqkunapa kamachiqninta ruegakurqa chay mikuykunata ama qonanpaq. 9Kikin Diosmi eunucokunapa kamachiqninwan allimpaq qawaykachispan Danielta llakipayarichirqa hinaspam kuyaykachirqa.

10Chaymi Danielta nirqa:

Ñoqaqa reytam manchakuni, paymi kamachiwarqa imatam mikunaykichiktawan tomanaykichiktapas. Uyaykichikta wakin wiñaymasikichik jovenkunapa uyanmanta ayayasqata rey rikuruspancha qamkunarayku wañurachiwanqa, nispa.

11Palaciopi servikuqkunapa kamachiqninmi huk mayordomota churarqa Danielmanta, Ananiasmanta, Misaelmanta hinaspa Azariasmanta cuentallikunanpaq. Paytam Daniel nirqa:

12Ruegakuykim ñoqaykuta pruebawanaykikupaq; chunka punchawyá verdurakunallata mikuchiwayku hinaspa yakullata tomachiwayku 13Chaymantañayá rikchayniykuta reypa mikunanta mikuq jovenkunawan tupanaykachiy, hinaspayá ñoqaykuwan imam tanteasqaykiman hina ruway, nispa.

14Chaymi chay mayordomoqa imam mañakusqankuta uyariykuspan chunka punchaw pruebarqa. 15Chunka punchaw pasaruptinmi chay jovenkunapa rikchayninqa aswan allinraq karqa reypa mikunan mikuq wakin jovenkunapa rikchayninmantapas. 16Chaynapim chay jovenkunapaq reypa qosqan mikuytawan vinotaqa mayordomoña apakuq, hinaspam paykunamanqa verdurallataña qoq.

17Diosmi qorqa chay tawa jovenkunaman yachaytawan allin yuyayniyuq kayta, chaynapim tukuy richkaq qellqakunata yacharqaku chaynataq ima yachaykunatapas hayparqaku. Danielqa entienderqataqmi llapa revelacionkunapa hinaspa mosqoykunapa imam ninantapas. 18Reypa qayllanman pusanankupaq punchaw chayaramuptinmi, palaciopi serviqkunapa kamachiqnin, rey Nabucodonosorpa qayllanman jovenkunata pusarqa.

19Paykunawan rey rimaspanmi, wakin jovenkunapiqa mana hukllatapas tarirqachu Danielta, Ananiasta, Misaelta hinaspa Azariasta hinaqa. Chaynapim paykunaqa reypa serviqninña kanankupaq akllasqa karqaku. 20Imapas yachay kaqkunamantawan entiendena kaqkunamanta rey tapuspanmi paykunata chunka kuti aswan yachayniyuqtaraq tarirqa, nacionninpi layqakunamantapas hinaspa qawaqkunamantapas.

21Chaynapim Danielqa servikurqa rey Ciro munaychakuyta qallarisqan watakama.