Search form

Deuteronomio 1

Libropa qallariyninmanta

1Kaykunatam Israelpa mirayninkunaman Moisés rimarirqa Jordán mayupa waklawnin intipa qespimunan law chunniqpi, Puka lamar qochapa hanaynin Arabá lawpi chaynataq Parán, Tofel, Labán, Hazerot hinaspa Dizahab llaqtakunapa chawpinpi kachkaptinku. 2Horeb orqomanta Cades-barnea lawkamaqa chunka hukniyuq punchaw puriymi kachkan, chay llaqtaman chayanapaqqa Seir orqontam rina. 3Egipto nacionmanta lloqsimusqankumantam, tawa chunka watapa chunka hukniyuq killapa punta kaq punchawninpi Israelpa mirayninkunaman Moisés willarqa Tayta Diospa kamachisqanman hina.

4--Chaykunataqa willarqa amorreokunapa reynin Hesbón llaqtayuq Sehonta chaynataq Basán nacionpa reynin Ogta venceruspanñam. Rey Ogqa Edrei llaqtapiwan Astarot llaqtapim munaychakurqa. 5Jordán mayupa waklawnin moabitakunapa allpanpi kachkaptinkum, kay yachachikuykunata Israelpa mirayninkunaman Moisés yachachirqa:

6Señorninchik Tayta Diosmi Horeb orqopi rimapayawaspanchik kaynata niwarqanchik: “Qamkunaqa unayñam kay orqopi karunkichik.

7Chaynaqa, muyurispa riychik amorreokunapa yachanan orqokunaman, Arabá lawkunaman, orqokunaman, qechwakunaman, Neguev lawman, lamar qocha lawman, cananeokunapa yachanan lawman, Líbano lawman hinaspa Eufrates hatun mayuman chayanaykichikkama.

8Ñoqam qoykichik chay allpata, chaynapi yaykuptikichik qamkunapaña kananpaq. Ñoqa Tayta Diosmi chay allpata ñawpaq taytaykichik Abrahamman, Isaacman, Jacobman chaynataq mirayninkunaman qonaypaq juraspay prometekurqani”, nispa.

Kamachikuqkuna akllasqankumanta

(Ex 18.13-27)

9Chay tiempopim kaynata nirqaykichik: “Qamkuna nanachikuytaqa manam sapallayqa atiymanchu. 10Señornikichik Tayta Diosmi llumpayta mirarachisunkichik, chaymi kunanqa cielopi chaskakuna hinaña kachkankichik.

11Ñawpaq taytanchikkunapa yupaychasqan Tayta Diosyá kunan kasqaykichikmantapas waranqa kutitawanraq mirachisunkichik, hinaspayá prometewasqanchikman hina bendecisunkichik. 12Chaywanpas manam sapallayqa atiymanchu sasachakuynikichik, quejanakuynikichik hinaspa atipanakuynikichik allichaytaqa.

13Chaynaqa, sapa ayllumantayá allin yachayniyuq allin yuyayniyuq chaynataq ancha reqsisqa runakunata akllaychik, chaynapi kamachiqnikichikta churanaypaq”, nispa.

14Hinaptinmi qamkunañataq niwarqankichik: “Chay niwasqaykikuqa allinpunim”, nispaykichik.

15Chaymi sapa ayllumanta allin yachayniyuq chaynataq allin experienciayuq runakunata akllarqani, hinaspaymi kamachiqnikichik kananpaq churarqani, chaynapi waranqa runakunata, pachak runakunata, pichqa chunka runakunata, chunka runakunata kamachinankupaq. Wakintañataqmi sapa aylluta kamachinanpaq churarqani.

16Juezkunatapas kaynatam kamachirqani: Llapallankuta uyarispaykichikmi, Israelpa mirayninkuna kaptinpas otaq huklaw llaqtayuqkuna kaptinpas allinta arreglankichik. 17Juzgaspaqa amam pimanpas sayapakunkichikchu. Ama manchakuspam wakchatapas aputapas, atiyniyuqta mana atiyniyuqtapas uyarinkichik. Allin arregloqa Tayta Diosmantam hamun. Mana arreglay atisqaykichikkunatam ichaqa arreglanaypaq ñoqaman apamuwankichik, nispa.

18Tukuy imapas ruwanaykichiktaqa chay tiempopim sumaqta yachachirqaykichik.

Canaán allpata qawamuq runakunamanta

(Nm 13.1-14.4)

19Señorninchik Tayta Diospa kamachiwasqanchikman hinam Horebmanta lloqsimuspa amorreokunapa orqonman rirqanchik, hinaspam rikumusqaykichikpi hinapas chay manchakuypaq chunniqninta hamuspa Cades-barnea lawman chayamurqanchik. 20Chaypim nirqaykichik: “Señorninchik Tayta Diospa qowananchik amorreokunapa yachanan orqokunamanmi chayaramunchik.

21Señornikichik Tayta Diosmi kay allpata qoykusunkichik, chaynaqa ñawpaq taytanchikkunapa yupaychasqan Tayta Diospa nisqanman hinayá rispaykichik hapimuychik. Amayá manchakuychikchu nitaq hukmanyaychikchu”, nispa.

22Hinaptinmi hamuspa niwarqankichik: “Allinmi, ichaqa qawamuqkunatayá puntata kacharusun, chaynapi allinta qawamunankupaq. Paykunachiki kutimuspa willawasun maynin rinanchiktapas chaynataq maylaw llaqtakunamanmi yaykunanchiktapas”, nispaykichik.

23Chay niwasqaykichik allinpaq rikchakapuwaptinmi, qamkunamanta chunka iskayniyuq runakunata, sapa ayllumanta hukta akllarqani.

24Paykunam orqonta rispanku Escol wayqokama chayarurqaku. Chaymanta pasaspankum lliw allpata qawamurqaku. 25Qawamuspam chay allpapa rurunkunatapas apamurqaku, hinaspam kaynata willawarqanchik: “Señorninchik Tayta Diospa qowananchik allpaqa allinmi kasqa”, nispanku.

26-Ichaqa mana riyta munaspaykichikmi Señornikichik Tayta Diospa kamachisqanta mana kasukurqankichikchu. 27Hinaspam carpaykichik ukupi kaynata rimapakurqankichik: Tayta Diosqa cheqniwaspanchikmi Egipto nacionmanta hurqomuwarqanchik amorreokunaman qoykuwaptinchik tukuruwananchikpaq.

28Kunanqa ¿maymantaq risunchik? Chay allpata qawamuq llaqtamasinchikkunam kaynata willakuspa sonqonchikta hukmanyarachin: Chay allpapiqa ñoqanchikmantapas aswan kallpasapa hatunkaray runakunam kasqaku, llaqtakunapa murallankunapas alto-altom kasqa. Hatunkaray Anacpa mirayninkunatapas rikuramunikum, nispanku. “Chay willakuymi pasaypaqta hukmanyarachiwanchik”, nispaykichik.

29Chaymi nirqaykichik: “Ama hukmanyaychikchu, nitaq paykunataqa manchakuychikchu. 30-31-Ñawpaqninchik riq Señornikichik Tayta Diosmi ñoqanchikpaq peleanqa, payqa imatapas ruwanqa Egipto nacionpi chaynataq chunniqpipas ruwasqanman hinam. Chayamunaykichikkamam tukuy chunniq ñankuna hamusqaykichikpi rikurqankichik, imaynam churinta taytan marqayninpi apamuchkaq hina Señornikichik Tayta Diospas marqayninpi apamususqaykichikta”, nispa.

32-Chaywanpas Señornikichik Tayta Diospiqa manam hapipakurqankichikchu. 33Payqa ñawpaqnikichiktam rirqa maypim samanaykichikta maskastin. Tutanmi mayninta rinaykichikpaq ninawan achkirqa, punchawñataqmi puyuwan.

Israelpaq Tayta Dios piñakusqanmanta

(Nm 14.20-35)

34Tayta Diosmi tukuy rimapakusqaykichikta uyariruspa piñakururqa, chaymi juraspan nirqa: 35-“Kay mana allin miraykunaqa manam mayqanninkupas ñawpaq taytankuman juraspay qonay sumaq allpataqa rikunqachu.

36Jefonepa churin Calebmi ichaqa yaykunqa, chaymi payman chaynataq mirayninkunaman chay qawamusqan allpata qosaq. Payqa yaykunqa ñoqa Tayta Diosta tukuy sonqonwan qatiwasqanraykum”, nispa.

37Qamkunapa huchaykichikmantam ñoqapaqpas Tayta Dios piñakuspa niwarqa: Chay allpamanqa manam qampas yaykunkichu. 38Nunpa churin yanapaqniki Josueymi ichaqa qampa rantikipi yaykunqa, chaynaqa paytayá kallpanchay, paymi chay allpata Israelpa mirayninkunaman qonqa.

39Qamkunam nirqankichik: “Kay wawa-churikichikkunataqa enemigonchikmi qechuruwasunchik”, nispa. Aswanqa chay mana imapas yachaq warmakunam chay allpamanqa yaykunqaku. Paykunaman qoptiymi chay allpaqa paykunapaña kanqa.

40Qamkunaqa chunniq lawman muyurispayá kasqallan Puka lamar qocha lawman riychik, nispa.

Mana kasukusqankurayku vencerachikusqankumanta

(Nm 14.39-45)

41Hinaptinmi qamkuna niwarqankichik: “Diospa contranpim huchallikuruniku, ñoqaykuqa rispaykum peleamusaqku Señorninchik Tayta Diospa kamachiwasqanchikman hina”, nispaykichik. Chaynapim guerrapi peleamunaykichikpaq armaykichikta sapakama hapispa orqokunaman riyta munarqankichik.

42Hinaptinmi qamkunaman ninaypaq Tayta Dios niwarqa: “Ama guerramanqa richunkuchu, ñoqaqa manam qamkunawanñachu kachkani, chaynapi enemigoykichikpa vencesqan mana kanaykichikpaq”, nispa.

43Chaynata willachkaptiypas mana kasuwaspaykichikmi Tayta Diospa kamachisqanpa contranpi hoqarikurqankichik, hinaspam qari tukuspa chay orqoman rirqankichik. 44Ichaqa chay orqopi yachaq amorreokunam lloqsiramuspanku Seir orqopi vencerusurqankichik, hinaspam Horma llaqtakama wayliskuna hinaraq qatisurqankichik.

45Chaymi kutiramuspa Tayta Diospa qayllanpi waqarqankichik, ichaqa manam uyarisurqankichikchu, nitaqmi kaqpaqpas hapisurqankichikchu. 46Chaynapim Cades lawpi unay yacharqankichik.