Search form

Ester 1

Hatun convidota rey Asuero ruwachisqanmanta

1-Rey Asuerom India nacionmanta Etiopía nacionkama pachak iskay chunka qanchisniyuq provinciakunapi munaychakurqa. 2Chay munaychakusqan nacionpa capitalninmi karqa Susa llaqta.

3Kimsa wataña munaychakuchkaspanmi, kamachikuypi yanapaqninkunapaq hatun convidota ruwachispan, Persia nacionpa, Media nacionpa tropakunapa kamachiqninkunata chaynataq provinciakunapi kamachikuqkunatapas qayachirqa.

4Rey Asueroqa chayta ruwachirqa munaychakuyninpa imapas kapuqninkunata, hatun kayninta hinaspa atiyniyuq kayninta paykunaman qawachinanpaqmi. Chay fiestaqa soqta killantinmi karqa.

5Chay soqta killa pasaruptinpas qanchis punchawtawanraqmi convidota ruwachirqa palacionpa punkun huertapi, hinaspam Susa llaqtapi yachaqkunata, aputapas wakchatapas chay fiestaman qayachirqa. 6Chay patioqa yuraq hinaspa azul hatun toldokunawan adornasqam karqa, watunkunañataqmi karqa linomanta morado colorniyuqkama; chay watukunatam qollqe anillokunapa ukunta pasachispa mármol rumimanta pilarkunaman watarqaku. Tiyanankunapas qori-qollqemantam karqa, pampanpas suma-sumaq cheqchi, mármol, jacinto rumikunamanta ruwasqam karqa.

7Reypa munasqanman hinam vinotapas achkanpi qorimanta tukuy rikchaq vasokunapi upyarqaku. 8Ichaqa reymi llapallan mayordomokunata kamachirqa pitapas mana upyay munaqtaqa ama hikutanankupaq, aswanqa munasqankuman hinalla sapakama upyakunankupaq. 9Reina Vastipas warmikunapaqmi huk hatun convidota ruwarqa, rey Asueropa palacionpi.

10Qanchis kaq punchawpim, reyqa vino upyasqanwan kusisqallaña kaspan, Mehumanta, Biztata, Harbonata, Bigtata, Abagtata, Zetarta hinaspa Carcasta, kay qanchis serviqninkunata kamachirqa, 11reina Vastita coronasqata reypa ñawpaqninman pusamunankupaq, chaynapi kamachikuqkunawan llapa runakuna buenamoza kasqanta qawanankupaq. Vastiqa ancha buenamoza warmim karqa.

12Ichaqa reina Vastim reypa serviqninkunatakama kamachimusqanta mana kasukurqachu. Hinaptinmi reyqa hukmanyaruspan sinchita piñakururqa. Llumpayta rabiakuspanmi 13qayachimurqa leykuna reqsiq runakunata. Reypa costumbrenmi karqa asuntonkuna allichananpaqqa leykunatawan allin arreglo ruwaymanta yachaqkunata tapukuy.

14Reypa confianzan runakunam karqa: Carsena, Admata, Tarsis, Meres, Marsena hinaspa Memucán. Paykunam Persia nacionmanta, Media nacionmanta karqaku. Reypa munaychakuyninpi hatun kamachikuqkunam karqaku. 15Paykunatam rey tapurqa: Leyman hina ¿imatataq reina Vastita ruwasunchik, serviqniykunawan qayachimuchkaptiy mana kasukuwasqanmanta? nispa.

16Hinaptinmi reypa qayllanpi chaynataq kamachikuqkunapa ñawpaqninpi Memucán nirqa:

Reina Vastiqa manam reypa contrallanpichu huchallikurun, aswanqa llapa kamachiqkunapa chaynataq rey Asueropa munaychakusqan provinciankunapa contranpim. 17Reinapa ruwarusqanta llapa warmikuna yacharuspankum qosankuta mana kasuspanku ninqaku: “Reina Vastipas, rey Asuero ñawpaqninman qayachichkaptinmi mana kasurqachu”, nispanku.

18Persia nacionpi Media nacionpi kamachikuqkunapa warminkupas reinapa imam ruwarusqanta uyariruspankuchá qosankupa contranpi chaynata ruwanqaku, hinaspaqa sasachakuykunawan piñanakuykunatam apaykamunqaku.

19Reynilláy, allinpaq rikchakapusuptikiqa musoq kamachikuyta decretay, Persia nacionpa Media nacionpa leyninkunaman yapasqa kaspa mana haykapipas yanqachasqa kananpaq. Chayman hina reina Vasti amaña haykapipas qayllaykiman hamuchunchu, aswanqa paypa rantinpi huk warmiña reina kananpaq akllasqa kachun.

20Chay decreto qosqaykiqa munaychakusqayki provinciakunapa yachasqanmi kanan, chaynapim llapa warmikuna apupas wakchapas qosankuta respetanqaku, nispa.

21Memucanpa rimarisqan reypaq chaynataq yanapaqninkunapaqpas allinpaq rikchakapuptinmi, reyqa chayman hina ruwaspan, 22llapallan provinciakunaman cartakunata apachirqa; chay cartakunaqa karqa sapa provinciapa imaynam qellqasqankuman chaynataq rimayninkuman hinam, chaynapi llapa qarikuna warminkuwan kasuchikunankupaq.