Search form

Ezequiel 1

Diosta trononpi tiyachkaqta Ezequiel rikusqanmanta

1-Kimsa chunka watapa tawa kaq killanpa pichqa kaq punchawninpim, Quebar mayupa patanpi preso apasqakunawan kuska kachkarqani, hinaptinmi cielokuna kicharikuykuptin Diospa revelacionninta chaskirqani. 2-Chayqa pasakurqa rey Joaquín preso apasqa kasqanmanta pichqa wataña pasaruptinmi, chay watapa +Tamuz sutiyuq killanpa pichqa kaq punchawninpi. 3Tayta Diosmi, Buzipa churin sacerdote Ezequielta rimapayarqa, Babilonia nacionpi Quebar sutiyuq mayupa patanpi. Chaypim Tayta Diosqa makinwan Ezequielta llapchaykurqa.

4Ñoqa Ezequiel qawariptiymi, norte lawmanta sinchi wayra pukumuchkasqa, huk yanay-yanay puyumantañataqmi llipyakuna lloqsimuchkasqa, chaypa muyuriqninpim llumpay kanchay kachkasqa. Chay llipyakunapa chawpinpim llipipipichkaq bronceman rikchakuq kachkasqa.

5-Chaypa chawpinpim kachkasqa +tawa kawsaqkuna. 6Paykunaqa sapakamam tawa uyayuq hinaspa tawa raprayuq kasqaku. 7Chakinkunapas kasqa derechollam, situnkupas toropa hinam kasqa. Chay chakinkunam llipipipiq bronce hina kanchasqa.

8Paykunaqa tawa uyayuq hinaspa tawa raprayuq kaspapas sapakamam tawan waqtanpi runapa makin hina makiyuqkama kasqaku. Chay makinkuqa kasqa raprankupa ukunpim.

9Hukninpa rapranmi tupanakusqa hukninpa rapranwan. Purispankupas mana muyurispam ñawpaqman derecholla risqaku. 10-Uyankupas kaynam kasqa: Ñawpaqmanmi runapa uyanman rikchakusqa, alleq lawmanmi leonpa uyanman rikchakusqa, ichoq lawmanmi toropa uyanman rikchakusqa, qepamanñataqmi ankapa uyanman rikchakusqa. 11Raprankum altoman mastarikusqa. Chay mastarisqa raprankum iskay tupanakusqa waqtanpi kaqpa rapranwan, iskay raprankunawanñataqmi cuerponkuta tapakusqaku.

12Paykunaqa sapakamam mana muyurispanku derecholla risqaku. Risqakuqa maymanpas Diospa Espiritunpa pusasqanman hinam.

13-Runaman rikchakuq chay kawsaqkunapa rikchayninmi kasqa rupachkaq sansa hina, otaq lenwachkaq antorcha hina. Chay antorcham paykunapa chawpinpi risqaraq kutirimusqaraq. Chay ninam llumpayta kancharisqa, chawpinmantañataqmi llipyakuna lloqsimusqa. 14Chay kawsaqkunam llipya hina kallpaylla risqaku kutimusqaku.

15Runaman rikchakuq kawsaqkunata qawachkaspaymi, pampapi huk ruedata rikururqani. Sapakamapa waqtanpim huk rueda kachkasqa. 16Chay ruedakunapa rikchayninmi llipipipichkaq crisólito otaq topacio rumiman rikchakusqa. Tawanmi chay rikchayniyuqlla kasqaku. Rikchayninkum kasqa iskay chakanakuq rueda hina. 17Maymanpas mana muyurispam ñawpaqman derecholla risqaku.

18-Chay ruedakunam hatun aroyuqkama kasqaku. Chay arokunapa muyuriqninpim llipipipichkaq ñawikuna kasqa. 19Runaman rikchakuq kawsaqkuna puriptinkum, ruedakunapas paykunawan kuska purisqaku. Chay kawsaqkuna pampamanta hoqarikuptinkupas, paykunawantaqmi hoqarikusqaku.

20-Runaman rikchakuq kawsaqkunaqa, Espiritupa pusasqanman hinam maymanpas risqaku. Paykunawan kuskataqmi chay ruedakunapas hoqarikusqaku, chaynaqa kasqa chay kawsaqkunapipas chaynataq ruedakunapipas Diospa Espiritun kasqanraykum.

21Runaman rikchakuq kawsaqkuna puriptinkum ruedakunapas purisqaku, paykuna sayaptinqa ruedakunapas sayasqakutaqmi, pampamanta hoqarikuptinkupas paykunawan kuskam hoqarikusqaku, chay kawsaqkunapa espiritun ruedakunapipas kasqanrayku.

22-Paykunapa umankupa hawanpim kasqa huk bóveda, llipipipichkaq cristal hina. 23Chay bovedapa ukunpim, kawsachkaq animalkunapa raprankuna derecholla mastarikusqa. Hukninpa rapranmi hukninpawan tupanakusqa. Iskaywanñataqmi sapakama cuerponkuta tapakusqaku.

24-Puriptinkum chay raprankupa qapariyninta uyarirqani. Chay qapariymi kasqa hatun mayupa kallpayninpa qapariynin hina, Tukuy Atiyniyuqpa qayakuynin hina, otaq nana-nanaq tropakunapa qapariynin hina. Sayaykuptinkuqa raprankupas cuerponkumanmi laqakuykuq. 25Chayna sayaykuspa raprankuta uraykachiptinkum, bovedamanta huk qapariy lloqsimurqa.

26-Chay bovedapa hawanpiñataqmi, zafiromanta ruwasqa tronoman rikchakuqta rikurqani, chay tronopa hawanpim runaman rikchakuq kachkasqa. 27-Weqawninmanta hanaymanmi rikurqani ninawan intusqa llipipipichkaq bronceta hina, weqawmanta uraymanñataqmi ninaman rikchakuqta, muyuriqninpiñataqmi kanchariyta rikurqani.

28Chay muyuriqninpi kanchariymi kasqa paramuptin puyu ukumanta rikurimuchkaq chirapa hina. Chaynatam Tayta Diospa kanchariynin ñoqaman rikuriykuwarqa.

Chayta rikuruspaymi qonqoranpa pampaman kumuykurqani. Chaymantam rimapayamuwasqanta uyarirqani.