Search form

Habacuc 1

Habacucpa quejakusqanmanta

1Kaymi profeta Habacucpa Diosmanta visionpi chaskisqan profeciakuna.

2Dios Taytalláy ¿Haykapikamataq mañakuyniyta mana uyariykuwankichu?

¿Haykapikamataq kaynaña wañuchinakuymanta mana libraykuwankikuchu?

3¿Imanasqataq huchallikuytawan ñakariyllata qawachiwanki?

Wañuchinakuywan tuñichinakuyllam munaychakuchkan,

piñanakuywan wañuchinakuyllañam tukuy hinastinpi kachkan.

4Kamachikuykunapas qepanchasqam,

allin ruwaywan allin kawsaypas sarusqam;

mana allin runam allin ruwaq runakunata

ñakarichinanpaq qatikachan,

chaymi allin arreglo ruwaytapas

mana allin ruwaymanña qewirunku.

Caldeokunapa hamunanmanta

5-Muyuriqnikichikpi nacionkunata qawariychik,

qawarispa mancharikuychik.

Mana creenaykichikpaq kaqkunatam

kay punchawkunapi ruwasaq,

pipas chaykunamanta willasuptikichikqa

manam creewaqchikchu.

6-Caldea law mana llakipayakuq runakunatam hatarichimuchkani;

kay pachapi tukuy hinastinman kallpaspa

hukpa allpanta munaychakuq runakunatam pusamuchkani.

7Chay runakunaqa llumpay manchakuypaqmi,

paykunaqa imatapas ruwanku

munayninkuman hinaspa atiyninkuman hinam.

8Caballonkupas, leopardomanta aswan apurawman kallpaqmi,

purunpi lobomantapas aswan manchakuypaqmi.

Silladankunapas mana yupay atinam,

mikunanman anka pawaykuq hinaraqmi enemigonkumanpas karumantaraq pawaykunku.

9Paykunaqa mayman rispankupas lliwtam puchukachinku,

risqankupiqa manchakuywan wañuymi ñawpan,

presokunatapas lamar qochapi aqota hinañam huñurunku.

10Reykunamantapas paykunaqa burlakunkum,

kamachikuqkunamantapas asikunkum.

Asikuspam murallasqa llaqtakunamanpas,

rampata ruwaykuspa chayninta yaykuruspa munaychakurunku.

11Kallpasapa wayra hinam pasarunku,

paykunaqa kallpankuta diosninkupaq hapispam

chaywan huchallikunku.

Habacucpa huktawan mañakusqanmanta

12Dios Taytalláy,

wiña-wiñaypaq kawsakuq chuya Diosnilláy,

qamqa kanki waqaychaqniykum,

chayraykum mana wañusaqkuchu.

Babilonia runakunataqa hatarichinki,

llaqtaykita castiganallaykipaqmi.

13Qamqa chuyay-chuyaymi kanki

mana allin ruwayta qawanaykipaqqa,

daño ruwayta qawanaykipaqqa.

Chaynaqa, ¿imanasqataq runamasin wañuchiqta

qawaylla-qawakunki?

¿Imanasqataq allin ruwaq runata

mana allin runa tuñichiptin upallalla qawakunki?

14¿Imanasqataq runakunata qawanki challwakunata hina,

mana kamachiqniyuq purun animalkunata hina?

15Caldea runakunam

anzuelowan mallawan challwachkaq hina

llapa runakunata hapiruspa sinchillataña kusikunku.

16Chayraykum mallankuta yupaychanku,

inciensotaraqmi qontichipunku,

chay mallankuwanmi tukuy imata huñukunku,

chayraykum mikunankupas mana pisiq.

17Chaynaqa, ¿tukuy tiempochu challwaspa

llapa runata mana llakipayarispa wañuchinqaku?