Search form

Job 1

Job sutiyuq runapa sasachakuyninmanta

1Uz nacionpim Job sutiyuq runa yacharqa. Payqa karqa mana huchayuqmi, allin kaqkuna ruwaqmi, Tayta Diosta manchakuqmi, mana allin ruwaykunamanta sapaqchakuqmi. 2Paypam karqa qanchis qari churinkuna hinaspa kimsa warmi churinkuna. 3Karqataqmi qanchis waranqa ovejankunapas, kimsa waranqa camellonkunapas, pichqa pachak pares toronkunapas, pichqa pachak china asnonkunapas hinaspa achka-achka criadonkunapas. Jobqa intipa qespimunan lawpi llapallan runakunamantapas ancha apu-apum karqa.

4Qari churinkunam sapakama tupamuqnin punchawpi wasinkupi hatun convidota ruwaqku, qayachimuqkutaqmi kimsan paninkutapas paykunawan mikunankupaq hinaspa upyanankupaq. 5Sapa convido tukuytam, Jobqa churinkunata qayachimuspan chuyanchaq. Tutapayta hatarispanmi sapa churinpaq huchankumanta mayllasqa kanankupaq animalta wañuchispa Diosman lliw kañana sacrificiota ofreceq. Sapa kutillam chaynata ruwaq sonqonpi kaynata nispan:

Ichapas churiykunaqa imawanpas huchallikurunku, ichapas paykunaqa sonqonkupi Diosta kamirunku, nispa.

6Huk punchawmi angelkuna Tayta Diospa qayllanman rirqaku. Satanaspas paykunawan kuskataqmi rirqa, 7chaymi Tayta Dios tapurqa:

¿Maymantataq hamuchkanki? nispa.

Satanasñataqmi nirqa:

Allpa pacha patan-patan muyumusqaymantam hamuchkani, nispa.

8Chaymi Tayta Dios tapurqa:

¿Yaqachum rikumurqanki serviqniy Jobta? Payqa mana huchallikuqmi, allin kaqkuna ruwaqmi, ñoqatapas kasuwanmi, mana allin ruwaykunamantapas sapaqchakuqmi, pay hinaqa manam pipas kay pachapiqa kanchu, nispa.

9Chaymi Satanasqa Tayta Diosta nirqa:

Jobqa manam tukuy sonqonmantachu servisunki, astawanqa imapasraykullam. 10Qamqa pipas mana llapchaykunanpaqmi qenchawan hina muyuruspa payta, ayllunkunata hinaspa tukuy ima kapuqninkunatapas waqaychachkanki. Llamkaynintapas, animalninkunatapas bendeciykuptikim, llapa tukuy imanpas llumpa-llumpayta mirarun. 11-Sichum llapa kapuqninkunata qechuruwaq hinaptinqa uyaykipipunim ñakaykusunkiman, nispa.

12Chaymi Satanasta Tayta Dios, nirqa:

Allinmi, munasqaykitayá llapa kapuqninkunawan ruwamuy. Jobtam ichaqa ama llapchayllapas llapchaykunkichu, nispa.

Chaymantam Satanasqa Tayta Diospa qayllanmanta lloqsirqa.

13Huk punchawmi Jobpa churinkuna, piwi kaqpa wasinpi mikuspa upyachkarqaku, 14hinaptinmi huk willakuq chayaramuspan Jobman kaynata nirqa:

Torokunawan yapuchkaptiykum chaynataq asnokunapas hichpaykupi mikuchkaptinkum, 15Sabá lawmanta kaq runakuna qonqayta chayaramuspanku animalkunata suwaspanku runaykikunatapas lliwta wañurachinku. Ñoqallañam lluptiramuni qanman willanaypaq, nispa.

16Manaraqpas chay runa willakuyta tukuchkaptinmi huk runapas chayaramuspan nirqa:

Rayo wichiykamuspanmi llapa ovejakunatawan llapa michiqkunata kañarun. Ñoqallañam lluptiramuni qanman willanaypaq, nispa.

17Manaraqpas chay runa willakuyta tukuchkaptinmi huk runapas chayaramuspan nirqa:

Kimsaman rakisqa Caldea tropakunam hamuruspanku camellokunata qatikunku, michiqkunatapas espadawanmi wañurachinku. Ñoqallañam lluptiramuni qanman willanaypaq, nispa.

18Manaraqpas chay runa willakuyta tukuchkaptinmi huk runapas chayaramuspan nirqa:

Piwi churikipa wasinpi llapallan churikikuna mikuspa upyachkaptinkum 19qonqaymanta chunniq lawmanta sinchi wayra rikuriramuspan churikikunapa kasqan wasita tawan esquinanmanta tuñirachin, hinaptinmi lliw wañurunku. Ñoqallañam lluptiramuni qanman willanaypaq, nispa.

20Chaymi Jobqa llakikuymanta hatarispan pachanta llikipakurqa, hinaspam chukchantapas rutukuruspan qonqoranpa pampaman kumuykuspan Diosta hatunchaspan 21kaynata nirqa:

Mamaypa wiksanmantaqa qalallam hamurqani,

qalallataqmi kutisaqpas.

Tayta Diosmi qowarqa,

payllataqmi qechuruwanpas.

Tayta Diospa sutinyá hatunchasqa kachun, nispa.

22Tukuy chaykunawanpas Jobqa manam huchallikurqachu, manataqmi chaykunamantaqa Diospa contranpiqa imatapas rimarqachu.