Search form

Joel 1

Kawsaykunata Aqaruway tukusqanmanta

1Kaykunam Israelman willananpaq Petuelpa churin Joelman Tayta Diospa rimapayasqan simikuna:

2¡Kamachikuqkuna kayta uyariychik!

¡Israel runakuna kayta uyariychik!

¿Yaqachum tiempoykichikpi kaykuna pasakurqa

otaq ñawpaq taytaykichikkunapa tiemponpipas?

3Churikichikkunaman kayta willaychik,

churikichikkunapas churinkunaman willachunku,

paykunapas hamuq mirayninkunaman willachunku.

4Aqaruwaypa puchusqantam pinki-pinki mikururqa,

pinki-pinkipa puchusqantam utuskuru mikururqa,

utuskurupa puchuntañataqmi aqaruway tukururqa.

5Llapa sinkakuna rikcharispa waqaychik,

vino upyayman qokuruqkuna allwaychik,

vinom simikichikmanta qechusqa.

6-Manaña yupay atina tropakuna hinam

aqaruwaykuna nacionniyman yaykuramun,

kirunkupas leonpa hinaraqmi,

waqsankupas china leonpa hinaraqmi.

7Uvas plantaykunatapas pasaypaqtam purmarachinku,

higos sachaykunatapas pasaypaqtam pakiparunku,

kallmankunatapas yuraqyanankamam qalaturunku.

8Runakunam mana upallaykuspa waqachkanku,

sipas kayllanpiraq qosan wañukuptin

lutokuruq viuda hinam qaparkachachkanku.

9Tayta Diospa templonpim

kawsaymanta vinomanta ofrenda qoy tukurun,

chayraykum Diospa sacerdotenkuna waqachkanku.

10Trigo manaña kasqanraykum,

uvas chakirusqanraykum,

olivos qawirusqanraykum,

chakrakunapas purmachkanña,

allpakunapas lutoyuq hinañam kachkan.

11Chakra llamkaqkuna,

uvas plantaqkuna,

llakikuymanta waqaychik;

trigomantawan cebadamanta waqaychik,

chakrakunapim cosecha pierderun.

12Uvaswan higospas chakirunmi,

granadawan palmerapas qawirunmi,

manzanawan wakin sachakunapas chakirunmi,

llapa runapa kusikuyninpas chinkarunmi.

13Sacerdotekuna lutokuspa waqaychik,

altarpi servikuqkuna qaparkachaychik;

Diosniypa serviqninkuna,

hamuspa luto pachantin puñuychik;

Diosnikichikpa templonpim

kawsaykunata hinaspa vinota ofrecey tukurun.

14Ayunopaq runakunata huñumuychik,

Diospa templonman

kay nacionpi kamachikuqkunatawan runakunata huñumuychik,

hinaspa Tayta Diosta qayakuychik.

15-Tayta Diospa punchawninmi hichpamuchkanña

¡imaynaraq chay punchaw kanqa!

Tukuy Atiyniyuqmantam puchukay hamuchkan.

16Qayllanchikmantam mikusqanchiktapas qechuruwanchik,

Diosninchikpa templonpi kusikuyninchiktapas

pasaypaqtam qechuruwanchik.

17Muhukunapas kurpa ukupim ismurun,

kawsay waqaychana wasikunapas lliwmi tuñirun,

trigo chinkarusqanraykum taqekunapas llikipakurun.

18Mikuymantam uywakunapas waqachkanku,

vacakunapas mikunankupaq mana kaptinmi

muspaypi hinaña purillachkanku,

ovejakunapas yarqaymantam ñakarillachkanku.

19Dios Taytalláy, qamtam qayakamullayki,

chunniqpi pastokunatam nina ruparun,

purunpi sachakunatam lenwachkaq nina ruparun.

20Kallpaq yakukuna chakirusqanraykum,

mikunanku pastokunata nina ruparusqanraykum,

purun animalkunapas qaparkachaspa qayakamusunki.