Search form

Levítico 1

Kañana ofrendakunamanta

1-2Diosman asuykuna carpamanta qayamuspanmi Israelman nimunanpaq Moisesta Tayta Dios nirqa: Qamkunamanta hukkaqnikichik ofrendata ñoqa Tayta Diosman ofrecewaspanqa, vacamanta otaq ovejamantam apamunqa.

3Sichum lliw kañana sacrificiopaq vacankunamanta apamuspanqa, sumaqnin sano torotam ñoqaman asuykuna carpapa punkunpi ofrecewanqa, chaynapi ñoqa Tayta Dios chaskinaypaq. 4Chay ofrendata apamuqmi kañana animalpa umanman makinta churanqa, chaynapim huchankunata pampachanaypaq chaskisaq. 5Hina kikinmi chay toropa kunkanta ñoqapa qayllaypi kuchunqa, hinaptinmi Aaronpa miraynin sacerdotekunañataq yawarninta apamuspa altarpa muyuriqninman challanqaku. Chaykunatam ñoqaman asuykuna carpapa punkunpi ruwanqaku. 6Chay ofrecewaqniymi lliw kañanapaq animalta nakaruspan taksa-taksatakama kuchuparunqa. 7 Sacerdote Aaronpa mirayninkunañataqmi yantata altarpa hawanman chupqallata churaspa ninata ratachinqaku, 8hinaspam chaypa hawanman taksa-taksatakama kuchusqa animalta umantawan chaynataq wirankunatawan kuskata churanqaku. 9Ofrecewananpaq apamuwaqniymi animalpa ukunninkunatawan piernankunata mayllanqa, hinaptinmi sacerdoteñataq lliwta altarpi kañanqaku. Chay ofrendaqa lliw kañanapaq animalmi, hinaspapas ñoqapaq miskillaña asnariq ofrendam.

10Pipapas ovejamanta otaq cabramanta ofrendan kaptinqa, orqon kaqtam chaynataq sanon kaqtam apamuwanqa; 11hinaspanmi ñoqa Tayta Diospa qayllaypi, altarpa norte lawninpi kuchunqa. Aaronpa miraynin sacerdotekunañataqmi chay animalpa yawarninwan altarpa muyuriqninta challanqaku. 12Chay nakasqan animaltam taksa-taksatakama kuchuparunqa, hinaptinmi sacerdoteñataq umantawan wirankunata altarpi yantapa hawanman churanqa. 13Ofrecewananpaq apamuwaqniymi animalpa ukunninkunatawan piernankunata mayllanqa, hinaptinmi sacerdoteñataq lliwta altarpi kañaspa ofrecewanqa, chay ofrendaqa lliw kañanapaq animalmi, hinaspapas ñoqapaq miskillaña asnariq ofrendam.

14Raprayuq animalkunamanta pipapas ofrendan kaptinqa, qoqñuta otaq palomatam ofrecewananpaq apamunqa. 15Hinaptinmi chay raprayuq animalta, altarpi sacerdote ofrecewanqa. Umanta wiptiruspanmi altarpa hawanpi kañanqa, yawarnintañataqmi altarpa perqanman sutuchinqa. 16Uytuntawan ukunninkunata hinaspa purankunatañataqmi hurqoruspan, altarpa waqtanpi intipa qespimunan lawpi uchpakuna wischunaman wischunqaku. 17Sacerdoteñataqmi raprankunamanta hapiykuspan iskayman chitqarunqa, ichaqa amam iskaymanqa rakinarunqachu, hinaspanmi altarpi kañanqa. Chay ofrendaqa lliw kañanapaq animalmi, hinaspapas ñoqapaq miskillaña asnariq ofrendam.