Search form

Números 1

Israelpa mirayninkuna yupasqa kasqankumanta

1Israelpa mirayninkuna Egipto nacionmanta lloqsiramuspa yaqa iskay watamanña richkaptinkum, chay watapa iskay kaq killanpa qallariynin punchawpi, Sinaí chunniqpi, Diosman asuykuna carpapi Moisesta Tayta Dios kaynata nirqa:

2-Israelpa llapallan mirayninkunatam yupankichik ayllunkunaman hinaspa ñawpaq taytankupa castanman hina, llapallantam haykam qarikuna kasqanman hina yupankichik. 3Qanwan Aaronmi yupankichik iskay chunka watayuqmanta hanayman guerrapaq hina qarikunata. 4Sapa ayllumantam huk kamachikuq yupaysisunkichik. 5Chay kamachikuqkunapa sutinmi kaykuna:

Rubén ayllumanta Sedeurpa churin Elisur.

6Simeón ayllumanta Zurisadaipa churin Selumiel.

7Judá ayllumanta Aminadabpa churin Naasón.

8Isacar ayllumanta Zuarpa churin Natanael.

9Zabulón ayllumanta Helonpa churin Eliab.

10Joseypa churinkunamantam karqa: Efraín ayllumanta Amiudpa churin Elisama; Manasés ayllumantañataq Pedasurpa churin Gamaliel.

11Benjamín ayllumanta Gedeonipa churin Abidán.

12Dan ayllumanta Amisadaipa churin Ahiezer.

13Aser ayllumanta Ocranpa churin Pagiel.

14Gad ayllumanta Deuelpa churin Eliasaf.

15Neftalí ayllumanta Enanpa churin Ahira.

16Paykunatam Israelpa mirayninku ukumanta akllarqaku, paykunam sapa ayllumanta akllasqa karqaku. 17Chay sutin-sutin Diospa akllasqan qarikunatam Moiseswan Aarón qayachispanku 18Israelpa llapallan mirayninkunata huñururqaku, iskay kaq killapa qallariynin punchawpi. Chaymi llapallan runakuna ayllunkuman hina listachikurqaku. Llapa qarikunam iskay chunka watayuqmanta hanayman sutin-sutin listasqa karqaku. 19Tayta Diospa kamachisqanman hinam, Sinaí chunniqpi Moisés yuparqa.

20-21Mirayninkuman hinaspa ayllunkuman hina, guerrapaq hina qarikuna sapakama iskay chunka watayuqmanta hanayman sutin-sutin listasqa kaptinkum, kayna karqaku:

Rubén ayllumanta, tawa chunka soqtayuq waranqa pichqa pachaknin qarikuna.

22-23Simeón ayllumanta, pichqa chunka isqonniyuq waranqa kimsa pachaknin qarikuna.

24-25Gad ayllumanta, tawa chunka pichqayuq waranqa soqta pachak pichqa chunka qarikuna.

26-27Judá ayllumanta, qanchis chunka tawayuq waranqa soqta pachaknin qarikuna.

28-29Isacar ayllumanta, pichqa chunka tawayuq waranqa tawa pachak qarikuna.

30-31Zabulón ayllumanta, pichqa chunka qanchisniyuq waranqa tawa pachaknin qarikuna.

32-35Joseypa churinkunamantam: Efraín ayllumanta, tawa chunka waranqa pichqa pachaknin qarikuna. Manasés ayllumantañataq kimsa chunka iskayniyuq waranqa iskay pachaknin qarikuna.

36-37Benjamín ayllumanta, kimsa chunka pichqayuq waranqa tawa pachaknin qarikuna.

38-39Dan ayllumanta, soqta chunka iskayniyuq waranqa qanchis pachaknin qarikuna.

40-41Aser ayllumanta, tawa chunka hukniyuq waranqa pichqa pachaknin qarikuna.

42-43Neftalí ayllumanta, pichqa chunka kimsayuq waranqa tawa pachaknin qarikuna.

44Kaynatam Moiseswan Aarón chaynataq Israelpi chunka iskayniyuq ayllukunapa kamachiqninkuna yuparqaku. 45Llapallan Israelpa mirayninkunata, guerrapaq hina kaqkunata, iskay chunka watayuqmanta hanayman yuparuptinkum, 46soqta pachak kimsayuq waranqa pichqa pachak pichqa chunka qarikuna karqaku.

Leví ayllu akllasqa kasqanmanta

47Leví ayllukunaqa manam wakin ayllukunawan kuska yupasqachu karqaku. 48Moisestam Tayta Dios nirqa:

49Israel ayllukunata yupaspaykiqa amam Leví ayllutaqa yupankichu. 50Paykunatam churanki ñoqaman asuykamuwananku carpata, servicionkunata chaynataq tukuy imankunatapas nanachikunankupaq. Paykunam yachanay carpata hinaspa llapallan servicionkunata apanqaku, carpapa muyuriqninpitaqmi samanqakupas. 51Carpata apanaykichik kaptinqa, Leví ayllukunam paskanqaku hinaspa sayachinqakupas. Pipas mana Leví ayllumanta kachkaspan carpaman asuykuqqa wañuchisqam kanqa. 52Israelpa wakin mirayninkunaqa sapakamam carpankupi samanqaku. Paykunaqa tropakuna hinam maymi banderankupa sayasqanpi samanqaku. 53Leví ayllum ichaqa santuariopa muyuriqninpi samanqa, chaynapim Israel ayllukunapa contranpi ñoqa Tayta Dios mana piñakusaqchu. Chaynaqa, Leví ayllukunam ñoqaman asuykamuwananku carpata nanachikunankupaq, nispa.

54Chaynatam Israelpa mirayninkuna, Moisesman Tayta Diospa kamachisqanman hina ruwarqaku.