Search form

Sofonías 1

Diospa punchawnin hichpamusqanmanta

1-Judá nacionpi Amonpa churin Josías munaychakuchkaptinmi, Tayta Dios rimapayarqa Cusipa churin Sofoniasta. Cusiqa karqa Gedaliaspa churinmi, Gedaliasñataqmi karqa Amariaspa, Amariasñataqmi Ezequiaspa.

2Tayta Diosmi kaynata nin:

Kay pachapi tukuy imatam

pasaypaqta chinkarachisaq.

3Chinkachisaqmi runakunatapas, uywakunatapas,

alton pawaqkunatapas, lamar qochapi challwakunatapas,

mana allin runakunatapas.

Llapa runatam kay pachamanta chinkachisaq.

4Judá nacionpi runakunapa contranpim,

Jerusalenpi yachaqkunapa contranpim,

makiyta hoqarisaq.

Kay sitiomantam Baal sutiyuq idolota

yupaychaqnin sacerdotekunatawan kuskata

pasaypaqta chinkachisaq.

5Wasi hawanman seqaspa chaskakunata yupaychaqkunatam

pasaypaqta chinkachisaq.

Sutiypi juraspa Milcom sutiyuq idolopa sutinpi juraspa qonqoraqkunatam tukusaq.

6Ñoqa Tayta Diosmanta karunchakuruspa

mana maskawaqniykunatapas,

chaynataq mana tapukuwaqniykunatapas

puchukachisaqmi, nispa.

7Tayta Diospa qayllaypi upallaychik,

Señorpa punchawninmi hichparamun.

Tayta Diosmi huk sacrificiota allicharun,

convidonman hamuqkunatam chuyancharun.

8Tayta Diosmi nin: Chay punchawpim

kamachikuqkunata, reypa churinkunata,

chaynataq huklaw nacionpi pachawan pachakuqkunatapas castigasaq.

9Chay punchawpitaqmi

punku hawanta pawaykuspa yaykuqkunatapas,

patronninkupa wasinta suwakuywan

hinaspa engañowan huntachiqkunatapas castigasaq, nispa.

10Tayta Diosmi nin:

Chay punchawpim

challwawan sutichasqa punkumanta qayakunqaku,

iskay kaq punkumantam allwanqaku,

moqokunapim qapariywan waqanqaku.

11Mactes lawpi yachaqkuna allwaychik,

llapa negociantekunatam puchukarachin,

qollqewan llamkaqkunatam chinkarachin.

12Chay tiempopim mecherota hapiykuspay

Jerusalén llaqtata kuchun-kuchun maskaykusaq.

Vinopa levaduran hina hawka tiyakuq runakunatam castigasaq.

Paykunam sonqonkupi ninku:

“Tayta Diosqa allinta otaq mana allintapas manam ruwanqachu”, nispanku.

13Chayraykum kapuqninkupas suwasqa kanqa,

wasinkuñataqmi purmanqa.

Wasi ruwasqankupipas manam yachanqakuchu,

uvas tarpusqankupa vinontapas manam upyanqakuchu, nispa.

14Tayta Diospa hatun punchawninmi hichpamuchkanña,

chayamuchkanñam, utqaymanmi kallpamuchkan.

Tayta Diospa punchawninqa

anchapas manchakuypaqmi kanqa.

Mana imata manchakuq runakunapas chaypiqa qaparkachanqakum.

15Chay punchawqa kanqa hatun piñakuymi,

ñakariywan sasachakuymi,

tuñichiywan purmachiymi.

Chay punchawqa kanqa tutayaymi,

punchawtapas yana puyum pampaykunqa.

16Chay punchawpiqa trompetam uyarikunqa,

murallasqa hatun torreyuq llaqtakunapa contranpim

guerrapaq qaparinqaku.

17Chay punchawpim runakunata ñakarichisaq,

Tayta Diospa contranpi huchallikusqankuraykum

ñawsa hinaña purinqaku.

Yawarninkupas ñutu allpa hinam pampaman tallikunqa,

aychankuñataqmi hatun ispay hina montorayanqa.

18Tayta Diospa piñakuynin punchawmantaqa

manam qori-qollqenpas libranqachu,

Tayta Diospa piñakuynin nina hinaraq rupaptinmi,

ñawi qemchiykuyllata kay pachapi llapallan runakuna

puchukachisqa kanqaku.