Search form

ÉXODO int

Callari rimaicuna:

Éxodo nishpaca griego rimaipica “llucshina” mana cashpaca “purina” nisha ninmi. Caica pentateuco librocunamanta ishcainiqui libromi. Cai librotaca israelcunata Egiptomanta Diospac poderhuan llucchishcata yachachunmi quillcashca.

¿Cai libropica imacunallatatac huillacun?

1.1—15.21pica israelcuna Egiptomanta llucshicamantami huillacun.

a) 1.1-22pica israelcuna Egiptopi servishpa causashcamanta,

b) 2.1—4.31pica Moisés huacharishcamanta, huambra cashcamantami huillacun.

c) 5.1—11.10pica Moises-huan Aaronhuan Egipto llactata jatun mandacpacman rishcamanta,

d) 12.1—15.21pica Pascua fiestamanta, Egiptomanta llucshishcamantami huillacun.

15.22—18.27pica Puca Cuchata pasashcamanta, Sinaí urcuman rishcamanta,

19.1—24.18pica chunga mandashcamanta, israelcunahuan Dios ari nishcamantami huillacun.

25.1—40.38pica Dios-huan tupana carpa huasimanta, ima shina alli ninamantami huillacun.

Dios Rimashcata Quillcashcami

Dios Rimashcata Quillcashcami © Sociedades Bíblicas Unidas 2010

Texto Biblia en Quichua Cañar © Sociedades Bíblicas Unidas, 2010.

More Info | Version Index