Search form

SKUTKI 11

O Peter vakerel avri, soske geľa paš o Kornelius

1Paľis šunde o apoštola the o phrala andre Judsko, hoj the o manuša, so nane Židi priile le Devleskero lav. 2Sar avľa o Peter upre andro Jeruzalem, dovakerenas leske o pačabnaskere Židi 3a phende: “Geľal paš o murša, so nane občhinde a chahas lenca.” 4O Peter lenge chudňa sa te vakerel avri a phenďa: 5“Somas andro foros Joppa, modľinavas man a dikhľom viďenie. Avelas pre mande tele andral o ňebos ajso vareso, sar bari lepeda phandľi le štare agorendar a doavľa dži paš ma. 6Mište man andre zadikhľom a dikhľom štarpindrengere džviri, save ča hin pre phuv the dzive džviri the ola, so pes cirden pal e phuv the le čiriklen. 7A šunďom o hangos, savo mange phenďa: ‘Ušči Peter, murdar a cha!’ 8Me phenďom: ‘Na Rajeja, bo mek šoha (*ňikda) na geľa andre miro muj vareso melalo, abo nažužo.’ 9O hangos andral o ňebos mange pale phenďa: ‘Pre oda, so o Del žužarďa, tu ma phen melalo!’ 10Ada sa pes ačhiľa trival a paľis sas pale savoro ilo upre andro ňebos. 11Takoj andre odi ora, doavle trin murša paš o kher kaj bešavas, saven bičhade ke ma andral e Cezarea. 12O Duchos mange phenďa, hoj te džav lenca a te na odcirdav man lendar. Avle manca the kala šov phrala a geľam andro kher ke oda murš. 13Vakerelas amenge, hoj dikhľa andre peskero kher le aňjelos, savo ačhiľa angle leste a phenďa leske: ‘Bičhav andre Joppa vajkeci muršen a vičhin le Šimon, saves vičhinen the Peter. 14Ov tuke vakerela o lava, savendar aveha zachraňimen tu the calo tiro kher.’ 15Andre oda, sar chudňom te vakerel, avľa pre lende o Sentno Duchos, avke sar angle oda pre amende. 16A avľa mange pre goďi oda lav le Rajeskero, sar phenďa: ‘O Jan bolelas le paňeha, ale tumen avena bolde le Sentne Duchoha.’ 17Te len o Del diňa ajso daros sar the amen, so pačanďiľam andro Raj Ježiš Kristus, akor ko som me, hoj man te ačhavav le Devleske?” 18Sar oda šunde preačhile te vakerel, lašarenas le Devles a phende: “The le manušenge, so nane Židi, diňa o Del hoj pes te visaren ke leste a te el len o dživipen.”

O evaňjelium andre Antiochija. Nav kresťanos

19Andre ola pharipena, save avle akor, sar murdarde le Štefan, pes rozdenašle ola, so pačanas le Rajeske. Gele až dži andre Fenicija, pro Ciprus the andre Antiochija. Na vakerenas o Lav ňikaske, ča le Židenge. 20Ale varesave lendar sas the andral o Ciprus the Cirenija. Sar avle andre Antiochija, vakerenas the le Grekenge avri pal o Ježiš Kristus. 21O vast le Rajeskero sas lenca a but džene pačanďile a visaľile kijo Del. 22Došunďa pes pal oda o zboros andro Jeruzalem a bičhade le Barnabaš dži andre Antiochija. 23Sar ode avľa a dikhľa oda lačhipen le Devlestar, radisaľiľa a phenelas lenge, hoj te ačhen paš o Raj cale jilenca. 24Bo o Barnabaš sas lačho manuš, pherdo le Sentne Duchoha the le pačabnaha. A igen but nipi pes dine le Rajeske. 25Paľis geľa o Barnabaš andro Tarzus te rodel avri le Saul a sar les arakhľa anďa les andre Antiochija. 26Ačhiľa pes avke, hoj pes calo berš zdžanas andre odi khangeri a sikavenas but nipen. Ačhiľa pes the oda, hoj andre Antiochija ešebnovar dine le učeňiken nav kresťana. 27Andre ola dživesa avle o proroka andral o Jeruzalem andre Antiochija. 28Jekh lendar, kaske sas o nav Agabus, uščiľa a o Duchos leske diňa anglal te džanel, hoj pal caľi phuv avela bari bokh. Odi bokh čačes avľa paš o Cisaris Klaudius. 29Vaš oda peske phende dojekh le učeňikendar, hoj sako dela keci šaj, hoj te pomožinen le phralenge andre Judsko. 30Paľis oda the kerde a bičhade o love le Barnabašiha the le Sauloha le staršenge andre khangeri.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index