Search form

SKUTKI 4

O Peter the Jan angle Židoviko Bari rada

1Sar oda vakerelas le manušenge, avle pre lende o rašaja the o saduceja the o veliťeľis le stražňikengero andro chramos. 2Choľaha vaš oda, bo o apoštola sikaven le manušen a phenen lenge, hoj andro Ježiš šaj uščena andral o meriben. 3Phandle len dži tosara andre bertena, bo imar sas rat. 4Ale but olendar, so šunde o lav, pačanďile a sas vaj pandž ezera (5 000) murša. 5Ačhiľa pes pro dujto džives tosara, hoj pes zgele andro Jeruzalem anglune murša the o phuredera the o zakoňika, 6the o Annaš, o Nekbareder rašaj, o Kajfaš, o Jan, o Alexander the mek savore andral e famelija le nekbareder rašaske. 7Ačhade len maškaral a phučenas lendar: “Sava zoraha, abo andre savo nav oda kerďan?” 8O Peter, pherardo le Sentne Duchoha, phenďa lenge: “Tumen, so ľidžan le manušen the o phuredera le Izraeloskere! 9Amen sam ada džives sudzimen vaš o lačhipen, so pes kerďa le nasvale manušeske a tumen amendar phučen, sar les sasťarďam. 10Ta akor mi džanen savore manuša the savore nipi andral o Izrael, hoj andro nav Ježiš Kristus Nazaretsko - kas tumen ukrižinďan a saves o Del uštaďa andral o meriben - leskera zoratar hino kada manuš sasto angle tumare jakha. 11Oda hin

‘oda bar, savo tumen o staviťeľa odčhiďan

a ov ačhiľa oda hlavno bar.’

12A nane andre ňikaste avreste e zachrana, bo aňi nane aver nav tel o ňebos, savo uľahas dino le manušenge, andre savo šaj avas amen zachraňimen.” 13Sar dikhle, hoj o Peter the o Jan pes na daran, čudaľinenas pes, bo džanenas hoj hine jednoduche manuša, so nane sikade avri a prindžarde len, hoj phirenas le Ježišoha. 14Sar dikhle paš lende te ačhel ole manušes, so sasťiľa avri, na sas len pre lende so te phenel. 15Bičhade len avri andral e Bari rada. Paľis pes maškar peste dovakerenas: 16“So keraha kale manušenca? Bo savore, so bešen andro Jeruzalem, džanen, hoj prekal lende pes ačhiľa baro zazrakos a amen oda našči zaprinas. 17Ale hoj pes oda mek buter te na rozvakerel maškar o nipi, zakazinas lenge, hoj imar buter te na vakeren andre oda nav ňisave manušeske.” 18Vičhinde len a prikazinde lenge, hoj imar vobec te na vakeren aňi te na sikaven andro nav Ježiš. 19Ale o Peter the o Jan lenge odphende: “Korkore rozsudzinen, či oda elas mište anglo Del, hoj buter te šunas tumen sar le Devles. 20Bo amen našči preačhas te vakerel pal oda, so dikhľam the šunďam.” 21Paľis lenge mek jekhvar zakazinde a mukle len, bo na arakhle pre lende ňič, vaš soske len šaj potrestindehas. Bo savore nipi lašarenas le Devles vaš oda, so pes ačhiľa. 22Bo ole manušeske so sasťiľa avri sas buter sar saranda (40) berš.

O učeňika lašaren le Devles andro pharipen

23Paľis sar len premukle, avle paš peskere a phende lenge pal savoreste, so lenge o nekbareder rašaja the o phuredera phende. 24Sar oda on šunde jekhetane hazdle o hangos kijo Del a phende: “Tu sal ča jekh Vladcas, o Del, so kerďal o ňebos the e phuv the o moros the savoro, so andre hin, 25tu, so phenďal prekal o Davidoskero muj, prekal tiro služobňikos:

‘Soske pes choľaren o narodi

a o manuša gondoľinen pal o diliňipen?

26Uščile upre la phuvakere kraľa

the ola so vladňinen

a gele pro Del

the pre leskero Kristus.’

27Bo čačes, o Herodes the o Pontski Pilat le nažidenca the le Izraelcenca, pes zgele andre kada foros a džanas pre tiro Sentno Služobňikos - pro Ježiš - kas tu pomazinďal, 28hoj te keren savoro oda, so tiro vast the tiri voľa imar anglal kamňa, hoj pes te ačhel. 29Avke akana - o, Rajeja - dikh pre oda, sar amen daraven avri a de tire služobňikenge te vakerel o lav žužes the bi e dar. 30Thov tiro vast, hoj te sasťarel avri a ker o ďivi the o zazraki andro nav Ježiš - andro nav tire sentne služobňikoskere.”

31Sar pes preačhile te modľinel, razisaľiľa oda than, kaj sas zgele a jekhvareste sas savore pherarde le Sentne Duchoha a vakerenas le Devleskero lav bi e dar.

Jekh jilo the jekh gondoľišagos

32Ola so pačanďile sas igen but, sas len jekh gondoľišagos the jekh jilo. Aňi jekh lendar na phenelas pal varesoste so les sas, hoj oda hin leskero, ale sa len sas jekhetane. 33O apoštola denas andre bari zor sveďectvo pal oda, hoj o Raj o Ježiš uščiľa andral o meriben a upral lende savorende sas baro lačhipen le Devleskero. 34Bo na sas ňiko maškar lende, kas uľahas vareso frima. Savoren, kas sas maľi abo khera, len bikenenas a ola love, so vaš oda chudenas, 35anenas le apoštolenge a rozdelas pes savorenge, kaske keci kampelas. 36Jekh lendar sas o Jozef, saves dine o apoštola mek nav Barnabaš (so hin prethodo: Le radišagoskero čhavo). Ov sas Levitas andral o Ciprus. 37Les sas maľa, savi bikenďa a ola love anďa a diňa le apoštolenge.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index