Search form

JAN 17

Le Ježišoskeri modľitba

1Sar oda o Ježiš dovakerďa, dikhľa pro ňebos a phenďa: “Dado, avľa e ora, oslavin tire Čhas, hoj the tiro Čhavo te oslavinel tut. 2Bo tu les diňal zor upral dojekh manuš, hoj te del večno dživipen savoren, so leske diňal. 3Ada hin oda večno dživipen: hoj te prindžaren tut, ole jekhe čače Devles, the le Ježiš Kristus, kas bičhaďal. 4Me dokerďom sa, so mange pre kadi phuv tu diňal te kerel a oleha tut oslavinďom. 5A akana oslavin tu man, Dado, la slavaha so man sas mek sigeder sar sas kerdo o svetos. 6Sikaďom tiro nav le manušenge, saven mange diňal andral o svetos. Tire sas a diňal len mange a doľikerde tiro lav. 7A akana prindžarde, hoj savoro, so mange diňal, hin tutar. 8Bo o lava, so mange tu diňal, diňom lenge a on priile a prindžarde andro čačipen, hoj avľom tutar a pačanďile, hoj tu man bičhaďal. 9Me mangav vaš lenge. Na mangav vaš o svetos, ale vaš ola, so mange diňal, bo hine tire. 10A savoro so hin miro, hin tiro a oda so hin tiro, hin miro. A me som oslavimen andre lende. 11Imar buter na som pro svetos, ale on hine pro svetos a me džav ke tu. Sentno Dado, olen, so mange diňal, doľiker andre tiro nav, hoj te aven jekh, sar sam amen. 12Sar somas lenca pro svetos, me len doľikeravas andre tiro nav, savo man tu diňal. Dikhavas pre lende a zachraňinďom len a ňiko lendar na muľa, ča oda murš, so mušinďa te avel našado, hoj pes te ačhel oda, so hin pisimen. 13No imar akana džav ke tu a kada phenav pro svetos, hoj len te avel andro jilo o radišagos - miro radišagos pherdo andre lende. 14Me lenge diňom tiro lav a o svetos len našči avri ačhel, bo nane andral o svetos, avke sar me na som andral o svetos. 15Na mangav, hoj len te les pal o svetos, ale hoj pre lende te na domukes le nalačhes. 16Andral o svetos nane, avke sar me na som andral o svetos. 17Ker lendar sentnen tire čačipnaha! Tiro lav hin o čačipen. 18Avke sar tu man bičhaďal pro svetos, avke the me len bičhaďom andro svetos. 19A me man oddav tuke vaš lenge, hoj the on te aven oddine le čačipnaske. 20Ale na mangav ča vaš kala. Mangav the vaš ola, so prekal lengere lava pačana andre mande, 21hoj te aven savore jekh, avke sar tu Dado andre ma a me andre tu. Hoj the on te aven andre amende, hoj o svetos te pačal hoj tu man bičhaďal. 22E slava so man diňal, diňom lenge, hoj te aven jekh, avke sar sam amen jekh. 23Me andre lende a tu andre mande, hoj te aven jekh andre savoreste, hoj o svetos te džanel, hoj tu man bičhaďal. A kamehas len avke, sar man kamehas. 24Dado kamav, hoj ola manuša saven mange diňal, te aven manca ode kaj som me. Hoj te dikhen miri slava savi mange diňal, bo man kamehas mek angle oda sar sas o svetos kerdo. 25Čačipnaskero Dado, o svetos tut na prindžarďa, ale me tut prindžarďom a the kala prindžarde, hoj man tu bičhaďal. 26Diňom lenge te džanel tiro nav a mek lenge dava te džanel, hoj o kamiben, saveha man kamehas, te ačhel andre lende a the me andre lende.”

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index