Search form

JAN 3

O Ježiš the o Nikodem

1Sas jekh manuš maškar o farizeja, vičhinelas pes Nikodem a sas baro manuš maškar o Židi. 2Ov avľa rači - sar imar sas kaľipen - kijo Ježiš a phenďa leske: “Rabbi, džanas, hoj avľal le Devlestar sar učiťeľis, bo ňiko našči kerel ajse zazraki sar tu keres, te leha na uľahas o Del.”

3O Ježiš leske odphenďa: “Čačes, čačes phenav tuke, oda, ko na uľola (*pes na narodzinela) pale, našči dikhela o kraľišagos le Devleskero.” 4O Nikodem leske phenďa: “Sar šaj uľol o manuš, te hino imar phuro? Či šaj džal dujtovar peskera dake andro per, hoj te uľol?”

5O Ježiš leske odphenďa: “Čačes, čačes phenav tuke, hoj te vareko na uľola andral o paňi the andral o Duchos, našči džala andre le Devleskero kraľišagos. 6So uľiľa (*pes narodzinďa) andral o ťelos, hin o ťelos a so uľiľa andral o Duchos, hin o duchos. 7Ma čudaľin tut, hoj tuke phenďom: ‘Mušinen te uľol pale.’ 8E balvaj phurdel kaj kamel, šunes lakero hangos, ale na džanes khatar avel a kaj džal. Avke oda hin the sakoneha, ko uľiľa andral o Duchos.”

9O Nikodem lestar phučľa: “Sar pes oda šaj ačhel?”

10O Ježiš leske odphenďa: “Se tu sal učiťeľis le Izraeloske a kada na džanes? 11Čačes, čačes phenav tuke, hoj so džanas, phenas a oda so dikhľam vakeras avri, no tumen na prilen amaro sveďectvo. 12Te tumenge vakerav pal o veci andre kada svetos a na pačan, sar paľis pačana te tumenge vakerava o veci pal o ňebos? 13Ňiko na geľa upre andro ňebos, ča oda, ko avľa tele andral o ňebos, o Čhavo le manušeskero. 14Avke sar o Mojžiš pre pušťa hazdňas upre le sapes, avke mušinel te avel upre hazdlo o Čhavo le manušeskero, 15hoj sako, ko pačal andre leste, te na merel, ale te avel les o večno dživipen.

16Bo o Del avke kamelas o svetos, hoj peskere jekhore Čhas diňa, hoj sako, ko pačal andre leste, te na merel, ale te avel les o večno dživipen. 17Bo na bičhaďa o Del pro svetos peskere Čhas hoj te odsudzinel o svetos, ale hoj les te zachraňinel. 18Oda, ko pačal andre leste na ela sudzimen, ale oda ko na pačal, imar hino odsudzimen, bo na pačanďiľa andro nav le Devleskere jekhore Čhaskero. 19Kada hin oda sudos, hoj o svetlos avľa pre phuv, ale o nipi buter kamenas o kaľipen sar o svetlos, bo oda so kerenas sas nalačho. 20Bo sako, ko kerel nalačhe veci, našči avri ačhel o svetlos a na džal andro svetlos daratar hoj te na dičhol so kerel. 21Ale oda, ko dživel andro čačipen, džal andro svetlos, hoj te sikavel oleha so kerel, hoj oda kerel andro Del.”

O Jan vakerel pal o Ježiš

22Paľis avľa o Ježiš peskere učeňikenca andre Judsko phuv. Ode lenca ačhiľa a bolelas. 23A the o Jan bolelas andro Enon, paš o Salem, bo ode sas but paňi a avenas pes ode te bolel. 24(Bo o Jan mek na sas phandlo andre bertena.) 25Varesave le Janoskere učeňika pes vesekedinenas jekhe Židoha pal oda, sar pes te žužarel. 26Avle kijo Jan a phende leske: “Rabbi, oda so sas tuha paš o Jordan - pal savo tu diňal sveďectvo - ov bolel a savore džan ke leste.”

27O Jan odphenďa: “O manuš peske našči lel ňič korkoro, te leske oda na ela dino andral o ňebos. 28Tumen korkore san mire švedki, hoj phenďom: ‘Me na som o Kristus, ale som bičhado anglal leste.’ 29E terňi hiňi le terneskeri. Le terneskero kamaratos, savo ačhel a šunel les, igen radisaľol le terneskere hangoske. Kada miro radišagos hin akana pherdo. 30Ov musaj te barol a me te cikňol.

31Oda, ko avel upral, hino upral savorende. Ko hino pal e phuv, hino pal e phuv a vakerel pal o veci, so pes kerel pre phuv; ale oda, ko avel andral o ňebos, hino upral savorende. 32Vakerel oda so dikhľa a šunďa, ale ňiko na prilel leskero sveďectvos. 33Oda, ko prilel leskere lava, sikavel, hoj o Del hino čačipnaskero. 34Bo oda, kas o Del bičhaďa, vakerel o lava le Devleskere, bo ov del le Duchos bi e mjera. 35O Dad kamel le Čhas a diňa savoro andre leskere vasta. 36Oda, ko pačal andro Čhavo, oles hin o večno dživipen, ale oda, ko na pačal andro Čhavo, na dikhela o dživipen, ale ačhel pre leste e choľi le Devleskeri.”

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index