Search form

JAN 9

O Ježiš sasťarel jekhe kores

1Sar džalas o Ježiš dikhľa jekhe manušes, so sas koro kanastar uľiľa (*pes narodzinďa). 2A leskere učeňika lestar phučle: “Rabbi, ko kerďa binos, hoj uľiľa koro? Ov, vaj leskeri daj, abo leskero dad?” 3O Ježiš odphenďa: “Aňi ov na kerďa binos, aňi leskeri daj, aňi leskero dad. Ale kada pes ačhiľa vaš oda, hoj pes pre leste te sikavel le Devleskeri zor. 4Me mušinav te kerel e buči oleskeri, so man bičhaďa medik hin o džives; avel e rat a akor našči kerela ňiko buči. 5Medik som pro svetos, som o svetlos le svetoske.” 6Sar oda phenďa, čhungarďa pre phuv, kerďa le šlinendar čhik a makhľa pro jakha le koreske. 7A phenďa leske: “Dža, thov tut andro paňi Siloam” (so hin prethodo: Bičhado). Avke geľa a thoďa pes, avľa pale a dikhelas. 8Akor phende ola manuša, so paš leste dživenas a the ola, so les mek angle oda dikhle kores te žobrinel: “Či oda nane ov, so bešelas a žobrinelas?” 9Jekh phenenas: “Oda hin ov.” Aver phenenas: “Nane, ale marel pre leste.” Ale ov phenelas: “Oda som me.” 10Akor lestar phučle: “Sar tuke phundrile o jakha?” 11Ov odphenďa: “O manuš, so pes vičhinel Ježiš, kerďa čhik, makhľa mire jakha a phenďa mange: ‘Dža ko paňi Siloam a thov tut!’ Avke geľom a sar man thoďom, chudňom te dikhel.” 12Akor leske phende: “Kaj hino oda manuš?” Phenďa: “Na džanav.”

O koro the o farizeja

13Paľis ľigende oles, so sas koro, ko farizeja. 14Oda džives, sar kerďa o Ježiš e čhik a phundraďa leskere jakha, sas sombat. 15O farizeja lestar pale phučle: “Sar chudňal te dikhel?” Ov lenge phenďa: “Thoďa čhik pre mire jakha, thoďom man a chudňom te dikhel.” 16Akor phende varesave farizeja: “Kada manuš nane le Devlestar, bo na doľikerel o sombat!” Aver phenenas: “Sar šaj kerel binošno manuš kajse zazraki?” A vesekedinenas pes maškar peste. 17Avke pale phende le koreske: “Tu, so phenes akana pal leste, sar tuke phundraďa o jakha?” Ov phenďa: “Hino prorokos.” 18Dži akor o Židi na pačanas pre leste, hoj sas koro a chudňa te dikhel, medik peske na vičhinde leskera da the le dades. 19Avke lendar phučle: “Hin kada tumaro čhavo, pal savo tumen phenen, hoj uľiľa koro? Sar oda, hoj akana dikhel?” 20Leskeri daj the o dad lenge odphende: “Džanas, hoj oda hin amaro čhavo the hoj koro uľiľa, 21ale sar oda, hoj akana dikhel, na džanas. Amen na džanas, ko phundraďa leskere jakha. Hin leske o berša, phučen lestar; ov vakerela korkoro vaš peske.” 22Kada phenďa leskeri daj the o dad vaš oda, bo pes daranas le Židendar. Bo o Židi pes maškar peste dovakerde, hoj oda, ko pre leste phenela hoj hino o Kristus, ela avri čhido andral e sinagoga. 23Vaš oda phenďa leskeri daj the leskero dad: “Hin leske o berša, lestar phučen.” 24Akor vičhinde o farizeja dujtovar ole manušes so sas koro a phende leske: “De lav anglo Del, hoj oda so pheneha, ela čačipen. Amen džanas, hoj oda manuš hino binošno.” 25Ov odphenďa: “Či hino binošno me na džanav, ale jekh džanav, hoj somas koro a akana dikhav.” 26A pale leske phende: “So tuke kerďa? Sar phundraďa tire jakha?” 27Odphenďa lenge: “Imar tumenge phenďom a na šunďan. So kamen pale te šunel? So the tumen kamen te avel leskere učeňika?” 28On leske rakinenas a phende: “Tu sal leskero učeňikos, ale amen sam o učeňika le Mojžišoskere! 29Amen džanas, hoj ko Mojžiš vakerelas o Del, ale pal kada na džanas aňi khatar hino.” 30O manuš lenge odphenďa: “Ipen andre oda hin vareso čudno, hoj tumen na džanen khatar hino a phundraďa mire jakha. 31Se amen džanas, hoj o Del le binošnen na šunel, ale šunel oles, ko les del pačiv a kerel oda, so lestar o Del kamel. 32Kanastar sas o svetos kerdo mek pes na šunďa, hoj vareko te phundravel o jakha oleske, so uľiľa koro. 33Te ov na uľahas le Devlestar, našči ňič kerďahas.” 34Odphende leske: “Tu uľiľal calo andro bini a amen aves te sikavel?” A tradle les avri.

O Koro pale le Ježišoha

35O Ježiš šunďa pal oda, hoj les tradle avri a sar les arakhľa, phenďa leske: “Tu pačas andro Čhavo le manušeskero?” 36Ov odphenďa: “A ko hin oda Rajeja, hoj andre leste te pačav?” 37O Ježiš leske phenďa: “Imar les the dikhľal a oda hin oda, so tuha vakerel.” 38Ov phenďa: “Pačav, Rajeja!” a peľa pro khoča angle leste. 39O Ježiš phenďa: “Me avľom pro sudos pre kada svetos, hoj ola so na dikhen, te dikhen a ola so dikhen, te aven kore.” 40Šunde oda varesave farizeja, so sas leha a phende leske: “So the amen sam kore?” 41O Ježiš lenge odphenďa: “Te uľanas kore, na uľahas tumen binos, ale akana phenen: ‘Amen dikhas!’ Vaš oda tumaro binos ačhel.”

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index