Search form

MAREK 4

Pal o štar phuva

1O Ježiš chudňa pale te sikavel paš o moros. A vaš oda, hoj pes zgele igen but manuša, ov geľa andre loďka a o manuša bešenas pre phuv paš o moros. 2Sikavelas len but andro podobenstva a andre peskero sikaviben lenge vakerelas: 3“Šunen, geľa o manuš te rozčhivkerel o žužoďiv (*o zrnos). 4Sar rozčivkerelas, jekh peľa paš o drom. A andral o ňebos avle o čirikle a chale les. 5Aver peľa pro baruno than, kaj les na sas but phuv a sig bariľa, bo na geľa but tele andre phuv. 6Ale sar avľa avri o kham, zlabiľa a vaš oda, hoj les na sas o koreňis, šučiľa avri. 7Aver peľa andro kandre (*koľaka, kraki) a o kandre barile, tasade les a na sas lestar hasna. 8Aver peľa andre lačhi phuv, barolas a anďa hasna. Varesavo tranda (30), varesavo šovardeš (60), varesavo šel (100).” 9A phenďa lenge: “Kas hin kana pre ada, hoj te šunel, mi šunel!” 10Sar sas korkoro, phučle lestar o dešuduj apoštola the okla, so sas paš leste, pal oda podobenstvo. 11Ov lenge phenďa: “Tumenge hin dino te achaľol o garude veci andral o kraľišagos le Devleskero, ale kolenge avri pes sikavel savoro andro podobenstva, hoj

12‘Te dikhel dikhena,

ale na dikhena;

te šunel šunena,

ale na achaľona,

bo te pes visardehas,

šaj pes lenge

odmukľahas lengere bini.’ ”

O Ježiš vakerel avri o podobenstvo

13A phenďa lenge: “Či na achaľon kada podobenstvo? Sar paľis achaľona savore okla podobenstva? 14O žužoďiv so rozčivkerelas o manuš, hin o lav. 15O ďiv so peľa paš o drom, oda hine ola so pes andre lende o lav sadzinel. Sar šunen o lav, takoj avel o beng a lel avri andral o jilo oda sadzimen lav. 16Avke varesar hine the ola, so hine sadzimen pro baruno than. On, sar šunen o lav, takoj les radišagoha prilen, 17ale hine ča pre varesavo časos (*ideos). Bo nane len koreňa a paľis sar avel o pharipen, vaj džan pre lende vaš o lav, takoj oddžan le lavestar. 18A hin aver so hine sadzimen andro kandre. Oda hin ola, so šunde o lav, 19ale o pharipena andre kada svetos the o barvaľipen the aver žadosci, so aven andro jilo, tasaven o lav a nane lestar hasna. 20A ola, so hine sadzimen andre lačhi phuv, hine ola, so šunen o lav, prilen les andro jilo a anen hasna - varesave tranda (30), varesave šovardeš (60), varesave šel (100).”

E momeľi

21Phenďa lenge: “Či pes labarel e momeľi pre oda, hoj la te garuven tel o haďos? A či na pre oda, hoj la te thoven pro momeľaris? 22Bo ňič nane avke garudo, so na avela jekhvar avri. Savoro so hin garudo, avela jekhvar avri. 23Te hin varekas kana, hoj te šunel, mi šunel!” 24A phenďa lenge: “Šunen mište! Sava miraha merinen, ajsaha tumenge ela merimen a mek pes tumenge dothovela. 25Bo kas hin, oles mek ela dino a kas nane, olestar pes lela mek oda, so les hin.”

O horčično ďiv

26A phenďa: “Le Devleskere kraľišagoha oda hin avke, sar te iľahas o manuš o ďiv a sadzinďahas les andre phuv. 27Rači džal te sovel, tosara uščel a o ďiv pes pučinel avri a barol, aňi korkoro na džanel sar. 28Bo e phuv del uľipen korkori pestar, ešeb e prajta, paľis o klasos a paľis but ďiva andro klasos. 29A sar dobarol o ďiv, takoj pes bičhavel te košinel, bo avľa e žatva.” 30A phenďa: “Ke soste pripodobňinava le Devleskero kraľišagos? Vaj save podobenstvoha tumenge sikavava? 31Oda hin sar horčično ďiv, savo pes sadzinel a hino nekcikneder maškar savore semena pre phuv. 32Ale sar pes sadzinel a chudel te barol, hino nekbareder maškar o savore rastlini a hin les bare konara. A o čirikle peske šaj bešen andre leskero ciňos.”

33Vakerelas lenge o lav andro but podobenstva, ča ajci, keci šaj achaľonas. 34No, le manušenge bi o podobenstva na vakerelas, ale sar sas korkoro peskere učeňikenca, lenge phenelas avri sa.

O Raj zaačhavel e balvaj

35Oda džives sar zaračiľa phenďa lenge: “Aven džas pre dujto sera.” 36Odgele pašal o nipi a le Ježiš ile peha pre loďka. Džanas leha mek the aver loďki. 37Jekhvareste avľa bari burka la balvajatar a o paňi pes hazdňa. O vlni pes vaľinenas andre loďka a sas andre pherdo paňi. 38O Ježiš sas palal andre loďka a sovelas peske pre perňica. Uštade les a phende leske: “Učiťeľina, tuke hin jekh, hoj kade meraha?” 39Ov uščiľa a rozkazinďa la balvajake the le moroske: “Preačh, čhit!” A preačhiľa e balvaj a sas igen čhit. 40A phenďa lenge: “So tumen avke daran? Mek furt tumen nane pačaben?” 41On pes igen daranas a phenenas jekh avreske: “Ko hino ov, hoj les e balvaj the o moros šunen?”

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index