Search form

MAREK 6

O Ježiš andre peskero gav

1Paľis odgeľa odarik a avľa andre peskero gav, kaj bariľa avri, a džanas leha the leskere učeňika. 2Sar sas sombat, chudňa te sikavel andre sinagoga. A but džene, sar les šunde, čudaľinenas pes a phenenas peske: “Khatar les hin kada? A khatar les hin kajsi goďi, hoj the kajse zazraki pes kerel prekal leskere vasta? 3Či nane ov oda ťesaris, la Mariakero čhavo the o phral le Jakoboske, Jozesoske, Judaske the le Šimonoske? A či nane leskere pheňa amenca?” A na pačanas andre leste. 4O Ježiš lenge phenďa: “O prorokos hino bi e pačiv ča andre peskero gav, paš peskeri famelija the ode kaj bariľa avri.” 5A našči ode kerďa ňisave zazraki, ča ipen ajci, so pre varesave nasvale thoďa o vasta a sasťile avri. 6Čudaľinďa pes, hoj o manuša na pačan. A phirelas andro pašutne gava te sikavel.

O Ježiš bičhavel le dešuduje učeňiken

7Paľis vičhinďa kija peste le dešudujen a chudňa len te bičhavel po duje dženen. Diňa len zor upral o nalačhe duchi. 8Prikazinďa lenge, hoj te na len peha pro drom ňič, aňi andre zajdica ňič, aňi maro, aňi love andro sirimos, ča e paca. 9A o sandalki te uren pro pindre, ale buteder gada peha aňi te na len. 10A phenďa lenge: “Andre savo kher tumen lena, ačhen ode dži akor, medik na džana avri andral oda foros. 11A te tumen andre varesavo than na kamena, aňi tumen na kamena te šunel, džan odarik het a mek the o prachos pal o pindre keren tele, hoj te dikhen so kerde.” [“Čačipen tumenge phenav, hoj feder ela pro sudno džives le forenge Sodoma the Gomora, sar ole foroske.”] 12On paľis gele avri a phenenas, hoj o manuša te keren pokaňje. 13Tradenas avri but demonen a makhenas but nasvale manušen le oľejoha a sasťarenas len.

Murdarde le Jan Krsťiťeľ

14O kraľis Herodes šunďa pal o Ježiš, bo všadzik pal leste vakerenas a phenenas: “O Jan Krsťiťeľ uščiľa andral o meriben, vaš oda kerel bare zazraki.” 15Jekh phenenas pro Ježiš hoj hin o Elijaš, aver phenenas hoj hino ajso prorokos sar jekh le čirlatune prorokendar. 16No sar oda šunďa o Herodes, phenďa: “Oda hin o Jan. Oda, kaske odčhinďom o šero, ov uščiľa andral o meriben.” 17Bo oda kraľis, o Herodes, bičhaďa peskere sluhen, hoj te zalen le Jan a te thoven les andre bertena. Bo leskere phrales le Filip sas romňi Herodijada a o Herodes laha ačhiľa te dživel 18a o Jan phenelas le Herodesiske: “Nane tutar šukares, hoj džives le phraleskera romňaha!” 19Vaš oda e Herodijada chalas choľi pro Jan a kamelas les te murdarel, ale našči. 20Ale o Herodes pes daralas le Janostar, bo džanelas, hoj ov hino čačipnaskero the sentno murš a chraňinelas les. Rado les šunelas, ale na džanelas, so peske pal oda te gondoľinel. 21Ale avľa jekh džives, sar sas le Herodesiske o berša, hoj kerďa e hoscina prekal o generala the prekal o bare manuša andral e Galileja. 22A sar avľa andre e čhaj la Herodijakeri a khelelas, sas ada pre dzeka le Herodesiske the olenge so leha sas pre hoscina. A o kraľis phenďa la čhake: “Mang mandar soča kames a dava tuke!” 23A diňa la lav: “So mangeha mandar dava tut, dži jepaš mire kraľišagostar.” 24Oj geľa pal peskeri daj a phučľa latar: “So mange lestar te mangav?” E daj lake odphenďa: “Le Jan Krsťiťeľiskero šero.” 25Paľis e čhaj siďarelas kijo kraľis a mangľas lestar: “Kamav, hoj mange takoj akana te anes pre tacka o šero le Jan Krsťiťeľiskero.” 26O kraľis ačhiľa smutno, ale vaš o lav so la diňa the anglo manuša so sas leha pre hoscina, na kamňa lake te odphenel. 27A o kraľis takoj bičhaďa le katos, hoj te anel le Janoskero šero. O katos geľa a odčhinďa leske o šero andre bertena. 28Anďa o šero pre tacka la čhake. A e čhaj diňa peskera dake. 29Sar oda šunde le Janoskere učeňika, ile leskero ťelos a thode les andro hrobos.

Pandž ezera manuša čaľile

30O apoštola pes pale zgele le Ježišoha a vakerenas leske savoro, so kerenas the sikavenas. 31A phenďa lenge: “Aven džas korkore pre varesavo omuklo than, hoj tumenge sikra te odichňinen.” Bo sas but manuša, so avenas the odžanas a len na sas aňi kana te chal. 32A gele la loďkaha varekaj pre omuklo than, hoj te aven korkore. 33Ale o nipi len dikhle, hoj džan het a but džene avle pre oda, kaj džan. Vaš oda but džene, so sas odarik andral o gavora, gele pešones pal lende, predenašle len a užarenas le Ježiš. 34A sar avľa o Ježiš avri andral e loďka, dikhľa ode ole nipen a sas leske pharo vaš lenge, bo sas sar o bakrore bi o pasťjeris. A chudňa len te sikavel but veci. 35Sar imar sas but ori, avle kija leste leskere učeňika a phende leske: “Pre kada than nane ňič a imar hin but ori. 36Rozmuk len, hoj te džan andro gava the andro fori, hoj te cinen peske maro, bo nane len so te chal.” 37Ale ov lenge odphenďa: “Tumen len den te chal!” Phende leske: “Kames, hoj te džas a te cinas maro vaš o duj šel (200) denara (so hin beršeskero počiňiben) a te das len te chal?” 38Ov lendar phučľa: “Keci tumen hin mare? Džan te dikhel!” Sar pes dodžanle, phende leske: “Pandž mare the duj ribi.” 39A phenďa lenge hoj peske te bešen pre zeleno čhar a te keren cikne skupinki. 40A bešle peske andro skupinki po šel (100) the po penda (50). 41Paľis iľa ola pandž mare the duj ribi, dikhľa pro ňebos, požehňinďa, phagerelas o mare a delas le učeňikenge hoj te poden le manušenge. The ola duj ribi rozuladža savorenge. 42Chale savore a čaľile. 43Ole marendar the ribendar mek ačhiľa a o učenika kidle upre dešuduj pherde bare košara. 44Oda maro chale vaj pandž ezera (5 000) murša.

O Raj phirel pal o moros

45Takoj bičhaďa o Ježiš peskere učeňiken, hoj te džan la loďkaha anglal leste andre Betsaida, pre dujto sera le moroskeri, medik ov na rozmukela le manušen. 46Sar pes lenca rozlučinďa, geľa pro verchos pes te modľinel. 47Sar zaračiľa, sas e loďka maškar o moros a o Ježiš sas korkoro pre phuv. 48Avľa pre lende igen bari balvaj, a sar len dikhľa o Ježiš pre loďa te trapinel pes le veslenca, avľa ke lende akor, sar imar vidňisaľolas, no mek sas rat. Phirelas pal o moros a kamňa pašal lende te predžal. 49Ale on vriskinde sar les dikhle te phirel pal o paňi, bo džanle, hoj dikhen varesave mules. 50Savore džene les dikhle a daranďile. Ale takoj o Ježiš prevakerďa ke lende: “Ma izdran! Me som. Ma daran tumen!” 51Geľa paš lende andre loďka a e balvaj preačhiľa. A igen pes čudaľinenas. 52Bo na achaľile akor, sar pes ačhiľa o zazrakos le marenca, bo lengere jile sas zakerde andre.

O Raj sasťarel andro Genezaret

53Sar pregele o moros, avle andro Genezaret a ode zaačhile. 54A soča avle avri andral e loďka, takoj les o manuša prindžarde. 55Rozdenašle pes pal caľi odi phuv a anenas le nasvalen pro nošitki, ode kaj šunenas, hoj o Ježiš hino. 56Všadzik kaj džalas anenas kija leste le nasvalen avri pro uľici - andro gava, vaj andro fori, vaj andro khera pre maľa. A mangenas les, či pes našči hojča leskere gadendar dotkňinen, a savore so pes dotkňinde sasťile avri.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index