Search form

MATUŠ 14

Sar muľa o Jan Krsťiťeľ

1Andre oda časos (*ideos) šunďa o Herodes, so sas kraľis upral e Galileja, o hiros pal o Ježiš 2a phenďa peskere sluhenge: “Oda hin o Jan Krsťiťeľ. Ov uščiľa andral o meriben a vaš oda les hin odi zor te kerel ola zazraki.” 3Bo o Herodes chudňa le Jan, phandľa les a thoďa les andre bertena, angle Herodiada so sas romňi le Filiposke, leskere phraleske. 4Bo o Jan leske phenelas: “Nane tutar šukares, hoj laha džives.” 5Kamelas les te murdarel, ale daralas pes le manušendar, bo on les ľikerenas prorokoske. 6Ale paľis, sar sas o berša le Herodesiske, khelelas la Herodiakeri čhaj maškaral a sas oda pre dzeka le Herodesiske. 7Vaš oda la diňa lav, hoj la dela savoro so peske mangela. 8A vaš oda, hoj la lakeri daj prevakerďa, phenďa: “An mange akana pre tacka o šero le Jan Krsťiťeľiskero.” 9O kraľis ačhiľa smutno, ale vaš o lav so la diňa, the anglo manuša so leha sas pre hoscina, rozkazinďa hoj te anen. 10Bičhaďa le katos a odčhinďa le Janoske o šero andre bertena. 11Leskero šero ande pre tacka a dine la čhake a oj ľigenďa peskera dake. 12Paľis ode avle leskere učeňika, ile leskero ťelos a parunde les. Avle a phende oda le Ježišoske. 13Sar oda šunďa o Ježiš, odgeľa odarik korkoro la loďaha pre omuklo than. Došunde pes pal oda o nipi a gele andral ola fori pešones pal leste.

Pandž ezera manuša čaľile

14Sar avľa o Ježiš avri andral e loďa, dikhľa igen but nipen a sas leske pharo vaš lenge a sasťarďa le nasvalen, so sas maškar lende. 15Sar zaračiľa, avle ke leste leskere učeňika a phende leske: “Pre kada than nane ňič a imar hin but ori, rozmuk le nipen, hoj te džan andro fori peske te cinel te chal.” 16Ale o Ježiš lenge phenďa: “Na kampel lenge te džal, tumen len den te chal.” 17Ale on leske phende: “Nane amen kade chaben, ča pandž mare the duj ribi.” 18Ov lenge phenďa: “Anen mange len kade!” 19Phenďa le nipenge, hoj peske te bešen pre čhar. Iľa ola pandž mare the duj ribi, dikhľa pro ňebos, paľikerďa a phagerelas o mare, delas le učeňikenge a o učeňika denas le nipenge. 20Chale savore a čaľile. A ole kotorendar, so ačhiľa, kidle upre dešuduj pherde bare košara. 21Ola so chanas, sas vaj pandž ezera (5 000) murša, bi o džuvľa the bi o čhave. 22O Ježiš takoj bičhaďa peskere učeňiken, hoj te džan andre loďa a te džan anglal pre dujto sera le moroske, medik ov na rozmukela le nipen.

O Ježiš phirel pal o moros

23Rozmukľa le nipen a geľa pes pro verchos korkoro te modľinel. Sar zaračiľa, sas ode korkoro. 24E loďa imar sas maškar o moros a o vlni laha čhivkerenas, bo phurdelas zoraľi balvaj. 25Paľis sar imar vidňisaľolas, ale mek sas rat, phirelas o Ježiš pal moros a avľa ke lende. 26O učeňika les dikhle te phirel pal o moros a predaranďile. Džanle hoj dikhen varesave mules a vriskinde daratar. 27Ale o Ježiš ke lende takoj prevakerďa: “Ma izdran! Me som, ma daran tumen!” 28A o Peter leske phenďa: “Rajeja, te sal oda tu, phen mange, hoj te džav ke tu pal o paňi.” 29Ov phenďa: “Av!” O Peter geľa avri andral e loďa, phirelas pal o paňi a džalas ko Ježiš. 30Ale sar dikhľa pre zoraľi balvaj daranďiľa, chudňa te tašľol a vriskinďa: “Rajeja, zachraňin man!” 31O Ježiš takoj nacirdňa o vast, zachudňa les a phenďa: “Manušeja, savo cikno pačaben tut hin - soske na pačahas?” 32Sar gele upre andre loďa e balvaj preačhiľa. 33A ola, so sas pre loďa, banďonas anglal leste a phenenas: “Tu sal čačes o Čhavo le Devleskero!” 34Sar pregele la loďaha o moros, avle andre phuv Genezaret. 35O manuša andral oda than les sprindžarde a rozhirinde oda pal caľi odi phuv. Ande ke leste savore nasvalen 36a mangenas les, či lenge na domukela hoj pes te chuden hojča le agorestar leskere gadendar. Ola, so pes lestar chudle, sasťile avri.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index