Search form

MATUŠ 19

Pal o rozvodos

1Ačhiľa pes, sar dovakerďa o Ježiš kala lava, hoj geľa het andral e Galileja a avľa andre Judsko phuv pal o Jordan. 2Džanas pal leste but nipi a ov len ode sasťarelas. 3Avle ke leste o farizeja a kamenas les te chudel andro lav. Phučle lestar: “Či šaj omukel o rom peskera romňa vaš varesoske?” 4Ov odphenďa: “So na genďan, hoj oda ko len stvorinďa, stvorinďa len ešebnovarestar sar muršes the džuvľa 5a phenďa: ‘Vaš oda oddžala o murš la datar the le dadestar a ela jekhetane la romňaha a on dujdžene ena jekh ťelos?’ 6Avke imar nane duj, ale jekh ťelos. Vaš oda, oda so o Del phandľa, o manuš te na rozphandel!” 7Phende leske: “Akor soske phenďa o Mojžiš, hoj šaj te del la romňake o rozvodno ľil a te premukel la?” 8Phenďa lenge: “O Mojžiš tumenge domukľa te premukel tumare romňijen vaš oda, bo tumare jile sas barune. Ale ešebnovarestar na sas avke. 9A phenav tumenge, hoj sako ko omukela peskera romňa te oj na kerďa lubipen a lela peske avra, kerel laha lubipen.” [“Oda murš ko peske lel ajsa, so hiňi premukľi, thiš kerel lubipen.”] 10Akor leske phende leskere učeňika: “Te oda hin avke maškar o murš the leskeri romňi, akor nane mište te lel romňa.” 11Ov lenge phenďa: “Na savore achaľon oda lav, ale ča ola, kaske oda hin dino. 12Bo hin ajse murša so uľile (*narodzinde pes) avke, hoj našči dživen džuvľaha. A hin the ajse murša savendar o nipi ajsen kerde. A mek hin the pačivale murša, so korkore kamle te ačhel pačivale prekal o Del. Oda, ko šaj prilel, mi prilel!”

O Raj požehňinel le čhavoren

13Akor leske ande le čhavoren, hoj pre lende te thovel o vasta a modľinelas pes vaš lenge. A o učeňika lenge na domukenas. 14Ale o Ježiš lenge phenďa: “Domuken le čhavorenge te avel ke ma a ma braňinen lenge, bo ajsengero hin o kraľišagos le Devleskero.” 15A sar thoďa pre lende o vasta, geľa odarik het.

O barvalo terno manuš

16Varesavo manuš avľa ke leste a phenďa: “Učiťeľina, so ajso lačho mange kampel te kerel, hoj man te el o večno dživipen?” 17Ov leske phenďa: “Soske mandar phučes pal o lačho? Jekh hino Lačho. A te kames te džal andro dživipen, doľiker o prikazaňia.” 18Phenďa le Ježišoske: “Save?” A o Ježiš phenďa: “Na murdareha, na kereha lubipen, na čoreha, na pheneha hamišagoha o sveďectvos, 19de pačiv la da the le dades a kameha avres avke, sar pes korkores.” 20O terno manuš leske pre oda odphenďa: “Kada savoro imar doľikerďom. So mange mek kampel?” 21O Ježiš leske phenďa: “Te kames te avel dokonalo, dža, biken tiro barvaľipen a rozde le čorenge a ela tut o barvaľipen andro ňebos. Paľis av a phir pal ma!” 22Ale sar šunďa o terno manuš oda lav geľa het smutno, bo sas les but barvaľipen. 23O Ježiš phenďa peskere učeňikenge: “Čačipen phenav tumenge, hoj o barvalo phares avela andro ňeboskero kraľišagos. 24A pale tumenge phenav, hoj lokeder hin la ťavake te predžal prekal e suvakeri chev, sar le barvaleske te džal andro ňeboskero kraľišagos.” 25Sar oda šunde leskere učeňika, igen pes čudaľinenas a phenenas: “Ta akor, ko šaj avel zachraňimen?” 26Ale o Ježiš dikhľa pre lende a phenďa lenge: “O manuša pes našči korkore zachraňinen, ča o Del šaj. Bo o Del šaj kerel savoro.” 27Akor leske odphenďa o Peter: “Dikh, amen omukľam savoro a geľam pal tu. So amen hin olestar?” 28O Ježiš lenge phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj andre oda časos (*ideos) so avela, sar bešela o Čhavo le manušeskero pro tronos andre peskero šukariben, akor the tumen, so pal mande phirenas, bešena pro dešuduj troni a sudzinena o dešuduj fajti le Izraeloskere. 29A sako, ko omukela vaš miro nav o khera, abo le phralen, vaj le pheňen, abo le dades, vaj la da, abo la romňa, vaj le čhaven, abo o maľi, chudela šelvar ajci buter a chudela o večno dživipen. 30Ale but olendar, so sas ešebne, ena posledne a o posledne ena ešebne.”

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index