Search form

Iuhubeau Ekia Aka 1:25

25Ia hanona baraibarai mai iuhubeau akana neiana Iuda ehabona hauna kebabaina, pokina Iuda hanona aba ekaobo ena 'eka tohana eao.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index