Search form

Iuhubeau Ekia Aka 10:39

39Iuda aiarakia maikoina aonai mai Ierusalemai ebabai tabakia ikoikiai mahamaiai taihanakia. Iuda haukia tehore matiu ibiri ropo 'arunai tekoko 'auna e'ari.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index