Search form

Iuhubeau Ekia Aka 10:7

7Aneru 'abi weiana ebaibeni ba eka'a, murinai Korenelio ehore ena ituai ta'ara'i miorikia rua mai huari hauna ha Obiapaka ena nuatae nika'aina hauna kipokia eaparinakia.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index