Search form

Iuhubeau Ekia Aka 12:6

Aneru Petero Ebaraina Wapura Itunai Ebakarahina.

6Heroda eraonana kebakarahina ṉa ehoma rani weiana a'i nimai baha rabinai, Petero hanona huari haukia rua baiatakiai enoti eparua mai ibirikia rua. Ba huari haukia rua pa'abi 'akonai tebai'ima.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index