Search form

Iuhubeau Ekia Aka 15:7

7Rani homa'ana tebaihara tae murinai Pereto emikiri e'abi etibaha, “Uaho'aba'u e, aba to'iobina Tirama ehore wai baiatamiai au etina'ana'u pina'uai pou namona kahinana rama haeai haukia kateona katea'ikakauma.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index