Search form

Iuhubeau Ekia Aka 16:22

22To'u haukia temikiri Paulo mai Sila herekiai 'abi ki'a obokia tehinanakia, ba bakai te'uai aina haukia 'abi tebaibeni terarua ekia habuni katetapanakia mai kate'atinakia.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index