Search form

Iuhubeau Ekia Aka 17:3

3ehina hina harainakia, 'abikia ebawaira tina harainakia Keriso hanona kehau haiara mai 'ariai kemikiri mue, etibaha, “Iesu neiana au pouna nahinana wai heremiai hauna hanona Keriso.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index