Search form

Iuhubeau Ekia Aka 18:12

12Kabana hauna Galio Akaia hanona eiha 'inina aonai, Iuda haukia temikiri haeamo Paulo tea'ina teaoaina bakai 'ekanai tehorotina.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index