Search form

Iuhubeau Ekia Aka 18:18

Paulo Emue Eao Suria Hanona Antioka.

18Paulo wapu baika Korintoai emiaho murinai, uaho'abana ehabonakia Priskila mai Akula hanona ia te'abana kipokia aunohiai tebeau banai Suria teao. Aunohiai a'i tebeau ahi aonai Kenkrea aiaranai buina maikoina terehe obona pokina 'abi'uai ha Tirama wairanai ebabaina hauna ebaorena paunai.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index