Search form

Iuhubeau Ekia Aka 18:25

25Ia hana Obiapaka ena ba'iobi taearanai 'iobi ea'ina mai Iesu pouna namokia berokia eba'iobiai mai aona tohanai eiroroai, iamo ia ena 'iobi hana Ioane ena ba'uere robeaimo epua.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index