Search form

Iuhubeau Ekia Aka 18:26

26Ia hanona mai nuako'ona Iuda haukia ekia marea aonai eiroro, Priskila mai Akula ia aiana teona raninai tebaka'ana teaoaina ekia ituai Tirama ena 'abi taearana tohana ia herenai tehinahina haraina.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index