Search form

Iuhubeau Ekia Aka 18:27

27Apolo enuatae keao Akaia aiarana raninai Epesoai ṯemiaho a'ikakauma haukia temikiri ia tebataburana, epua marere ha tererena eao Akaiai ṯemiaho a'ikakauma haukia herekiai, weiana ia keao weia raninai aonamoai katea'i taeana. Ia weia ekara'au raninai Tirama ena aoko'o hoanai tea'ikakauma haukia herekiai barai barai hauna tohanai eao.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index