Search form

Iuhubeau Ekia Aka 18:4

4Paulo hanona beraura robe ikoikiai Iuda haukia ekia marea aonai pou namona 'abina terobahu aina pokina ena nuatae hana Iuda mai Helene haukia aokia keba kabanainakia katea'ikakauma.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index