Search form

Iuhubeau Ekia Aka 19:35

35Murinai aiara ena 'abi irerena hauna to'u haukia ehina benakia 'uri'uri katebapuana ba e'abi etibaha, “Epeso haumi e, hanopakai maearima ikoinai aba te'iobina Epeso hauka hanona tirama babi'ena Atemi ena Marea mai ia aubaubana weiana kupai emai hauna naha'imanakia.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index