Search form

Iuhubeau Ekia Aka 6:13

13Ba ia temaiainakia hinau bai'oi haukia baika tehore tehina benakia tetibaha, “Hau neiana hanona Robe 'ekana mai Mose ena rauhubu ia'iki'akia 'abina a'i nibapua 'apuana.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index