Search form

Iuhubeau Ekia Aka 7:4

4“Ua buonai Aberahamo ehore Kaldea haukia ekia hano ehabona, emikiri eao Haranai emiaho. Weia emiaho eaomo hamana e'ari, ba Tirama ehore ebaka'ana emaiaina bariu ṯomiaho aina hano neianai ebakarahina.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index