Search form

Iuhubeau Ekia Aka 7:51

51“'Ara pahihi haumi, aomi mai haiami tokaiabu harai matoha Tirama a'i te'iobina haukia 'abakia. Rani ikoinai wai tuhore Auba Robe tuhao abuna. 'Aba'abami ekia aka a'i torea 'apuana toa'i 'ini baihana.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index