Search form

Iuhubeau Ekia Aka 8:25

25Petero mai Ioane Obiapaka ena 'abi tehina waira tinana abomo teiroro aina murinai, haeamona temue Ierusalema. Ekia mueai hanona Samaria aiarakia bo'okia aokiai pou namona teiroro aina.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index