Search form

Iuhubeau Ekia Aka 8:27

27Pilipo emikiri taearai eao aonai Etiopia hauna ha eihana. Ia hanona hau apa'uana ha Etiopia obia 'arana babi'ena Kandake ena kohu i'imana hauna. Aba eao Ierusalemai ebahuba'ari,

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index