Search form

Iuhubeau Ekia Aka 9:41

41Petero ehore imanai ea'i ebaraina, emikiri ekoroti. A'ikakauma haukia mai wapu eaparinakia temai herena, babi'e ebamauri maurina hauna ebaihanakia.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index