Search form

Ioane 11:28

Iesu Ehai.

28'Abi neiana ehinana murinai emue eao uaho'abana Maria eapari ke'ena ehina bena etibaha, “Ba'iobi hauna hanona aba emai oi nibakai bakai aini'o.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index