Search form

Ioane 13:1

Iesu I'abana Haukia Aekia Eutunakia.

1Mara hanona Kabanai tatuna, weiana Iesu e'iobina ena rani aba ekara'au hanopaka kehabona keao Hamana herena. Ia hanopakai ia 'euna haukia rani ikoinai eraona'au ainakia, ia bariu ena raona'au maikoinai kebaihanakia keao mo ke'ari.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index