Search form

Ioane 17:18

18Oi au ouhuna'u amai hanopaka maearimakia baiatakiai amiaho ihobona mo au ia auhunakia teao hanopaka maearimakia baiatakiai ṯemiaho.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index