Search form

Ioane 19:15

15Weiana ia teio tetibaha, “Tomoahu 'arina, tomoahu 'arina, matiu ibiri ropo 'ubinai tomoahu 'arina!” Pilato ebakainakia etibaha, “Wai au ṯonuataena'u emi obia 'arana naiana kahu 'arina?” Robe haukia apa'uakia te'abi tetibaha, “Emai obia 'arana ha aha'i, Kaisa mo ikupaiana.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index