Search form

Ioane 19:24

24Huari haukia kipokia te'abi'abi tetibaha, “A'i kahatapana ia pu'iai kaha'iobina tai kea'ina.” Ṉa erama aiho hanona Puka robenai tererena 'abina weiana,

“Ia e'u habuni tewatena,

e'u ibatoto hanona tepu'i aina” Sal 22.18

hauna ketohana. Ba huari haukia hanona babai neiana tebabaina.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index