Search form

Ioane 19:28

Iesu Ena 'Ari.

(Mt 27.45-56; Mk 15.33-41; Lk 23.44-49)

28Weiana murinai Iesu e'iobina aka ikoinai aba ebaorenakia, ba Puka robena 'abina kebatohana buonai e'abi etibaha, “'Ako'u ni'ororo.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index