Search form

Ioane 19:6

6Robe haukia apa'uakia mai marea ṯeiha 'inina haukia Iesu teihana raninai teio tetibaha, “Matiu ibiri ropo 'ubinai tomoahu 'arina, matiu ibiri ropo 'ubinai tomoahu 'arina!” Pilato ia ehina benakia etibaha, “Wai kipomi tomoa'ina, matiu ibiri ropo 'ubinai tomoahu 'arina, pokina au beho ha ia herenai a'i atabu ahina.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index