Search form

Ioane 20:26

26Wapu 'ababani teao murinai i'abana haukia itu aonai teto'u mue, Toma abomo weia ia kipokia. Pa'abi tekaiabu 'inina. Iamo Iesu hanona eao ia baiatakiai ekoroti e'abi etibaha, “Baibua heremiai kemiaho.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index